Merlin Arhiva 2013./2014.

Na ovom sustavu nalazi se arhiva kolegija iz akademske godine 2013./2014. Kolegijima otvorenim u akademskoj godini 2014./2015. možete pristupiti putem poveznice u bloku "Trenutna akademska godina".

Održan šesti sveučilišni dan e-učenja

Šesti Dan e-učenja u organizaciji Centra za e-učenje Srca održan je u četvrtak, 11. prosinca 2014. u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Dodijeljene su nagrade za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2013./2014., a održane su i prezentacije nagrađenih kolegija. Također, održana je panel diskusija o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu, posebno o dosadašnjim iskustvima sa tehnologijama e-učenja i što nas čeka u budućnosti. Predstavljeno je i niz primjera dobre prakse primjene tehnologije e-učenja, kao i kako definirati ishode učenja u e-kolegiju. Na samom kraju prezentirane su mogućnosti financiranja projekata e-učenja iz EU fondova.

Prezentacije i galerija slika dostupne su na stranicama Centra za e-učenje.

On-line tečaj "Osnove rada u sustavu Merlin"

Povezivanje sustava za e-učenje Merlin sa sustavom ISVU

Centar za e-učenje pripremio je on-line tečaj "Osnove rada u sustavu Merlin". Tečaj će biti dostupan, odnosno započinjat će svakog 1. u mjesecu. Prijave su moguće od 1. do 7. u mjesecu, a broj prijava je neograničen.

Tečaj je namijenjen nastavnicima koji do sada nisu koristili sustav za e-učenje Merlin ili žele proširiti poznavanje ovog sustava. Dostupan je članovima akademske zajednice, odnosno svima koji imaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Tečaju se pristupa putem sustava za udaljeno učenje na adresi http://mod.srce.hr/online-tecaj/.

Redovito održavanje sustava

OdržavanjeRedovito održavanje sustava odvija se petkom od 7:00 do 7:45 pa Vas molimo da u to vrijeme ne planirate aktivnosti na sustavu.