Upoznavanje studenata s epidemiologijom, biološkim osnovama raka, citološkom, patološkom i laboratorijskom dijagnostikom te metodama liječenja u onkologiji.

Maligni tumori kao poseban problem zdravstva, važnost preventivnih mjera i rane dijagnoze raka, najnovija istraživanja i primjena radioterapije same i njezinog kombiniranja s kemoterapijom u liječenju raka. Definicija i djelokrug onkološke znanosti. Biologija rasta: molekulsko-genetička osnova raka, stanična dioba i rak, imunološko prepoznavanje maligne stanice, metastaziranje i angiogeneza. Epidemiologija i prevencija zloćudnih tumora. Pristup onkološkom bolesniku Osnove kemoterapije, radioterapije i hormonske terapije. Radiobiološka osnova radioterpije: učinak radioterapije na normalna tkiva, tumore, frakcioniranje radioterapije, radiobiološki učinak. Interakcija citostatika i radioterapije. Hipertermija. Svrha i primjena radioterapije (fotonski snopovi, elektronski snopovi, neutroni, protoni, brahiterapija) u liječenju tumora glave i vrata, dojke, pluća, tumora gastrointestinalnog, ginekološko-urinarnog sustava i centralnog nervnog sustava.