Sadržaj kolegija

Strukturirano programiranje. Uvod u programski jezik C. Osnovni programski elementi. Varijable i tipovi podataka. Operatori. Unos i ispis podataka. Grananje i petlje. Funkcije. Polja. Složeni tipovi podataka: strukture i nabrajanja. Pokazivači. Rad sa znakovima i nizovima znakova. Dinamička alokacija memorije. Vrste datoteka: formatirane i neformatirane datoteke. Rad s formatiranim datotekama. Rad s neformatiranim datotekama. Komunikacija s operacijskim sustavom. Komunikacija među aplikacijama. Predprocesor. Makro naredbe. Redefinicija tipova podataka.

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog kolegija, studenti će moći:

 1. Opisati i interpretirati stvaranje programa u programskom jeziku C.
 2. Analizirati postavljeni problem, napraviti algoritam njegova rješenja i implementirati ga u programskom jeziku C.
 3. Analizirati i interpretirati postojeći algoritam opisan programskim jezikom C.
 4. Demonstrirati izradu programa koji koristi: unos i ispis podataka, pokazivače, dinamičku alokaciju memorije i rad s datotekama u programskom jeziku C.
 5. Demonstrirati metode ispravljanja grešaka u programu.
 6. Testirati ispravnost programa napisanog u programskom jeziku C.

Obvezna literatura

 1. The C Programming Language, 2nd edition; B. W. Kernighan and D. M. Ritchie; Prentice Hall; 1988; ISBN: 9780131103627
 2. C Programming: A Modern Approach, 2nd edition; K. N. King; W. W. Norton & Company; 2008; ISBN: 9780393979503

Izborna literatura

 1. Head first C; D. Griffiths and D. Griffiths; O’Reilly; 2012; ISBN: 9781449399917
 2. Napredno programiranje i algoritmi u C-u i C++-u; D. Kusalić; Element, Zagreb, 2010: ISBN: 9789531976152
 3. Learn C the Hard Way; Z. A. Shaw; 2011; online: http://c.learncodethehardway.org/book/