Veći dio vremena ovisno o načinu držanja i tipu staja životinje provode u stajama u kojima treba osigurati optimalne uvjete za proizvodnju. O primijenjenom sustavu držanja ovisi produktivnost rada, troškovi gradnje i dobrobit i životna proizvodnja životinja. O ugrađenoj oprema i njezinoj funkcionalnosti ovisi mehaniziranost procesa proizvodnje, uvjeti rada i proizvodnje u stajama i zdravlje životinja. Preko programskih dijelova modula: sustavi i načini držanja po vrstama životinja, staje za pojedine vrste životinja, oprema za hranidbu, napajanje, izgnojavanje, mužnju, hlađenje mlijeka, spremanje stočne hrane, studenti će biti upoznati s različitim načinima držanja i tipovima opreme (potrebnih za postizanje profitabilne proizvodnje) i dobiti osnovna znanja o projektiranju i izgradnji staja uz primjenu računala.