Cilj kolegija je polaznike upoznati s osnovnim pojmovima psihologije poučavanja kako bi znali prepoznati ključne determinante procese poučavanja u realnom školskom okruženju, te primjenom stečenih znanja djelovati na njih i time poboljšati cjelokupnu kvalitetu procesa učenje-poučavanje.

Cilj kolegija je polaznike upoznati s osnovnim pojmovima psihologije učenja kako bi znali ključne determinante procese učenja prepoznati u realnom školskom okruženju, te primjenom stečenih znanja djelovati na njih i time poboljšati cjelokupnu kvalitetu procesa učenje-poučavanje.

Nakon završenog kolegija studenti će moći:

  • definirati psihologiju obrazovanja i objasniti vrste istraživačkih nacrta, kao i metode i tehnike koje se  u psihologiji obrazovnja koriste.
  • objasniti, usporediti i analizirati temeljne modele pamćenja i učenja te prepoznati njihovu primjenu u obrazovnim sustavima.
  • prepoznati mehanizme učenja kojima se usvajaju različita svakodnevna ponašanja.
  • razlikovati temeljne uvjete učenja i objasniti njihovu specifičnu ulogu u procesu učenja.
  • analizirati doprinos različitih učeničkih individualnih dispozicija (inteligencija, kreativnost, ličnost) za njihovo školsko postignuće.
  • objasniti ulogu motivacije i emocija u procesu učenja
  • usporediti različite strategije i stilove učenja, te objasniti potrebu njihove kontekstualne primjerenosti. Naučiti će odabrati primjerene metode i tehnike za poticanje aktivnog učenja u konkretnoj situaciji.
  • objasniti kako obiteljski, školski i razredni kontekst mogu pospješiti (ili otežati) proces učenja.
  • objasniti specifičnosti obrazovanja učenika s posebnim obrazovnim potrebama, odnosno darovitih i učenika s poteškoćama u učenju
  • klasificirati i prepoznati specifične potrebe učenika s poteškoćama u učenju, kao i darovitih učenika, te objasniti i primijeniti neke od strategija za povećanje učinkovitosti procesa učenja kod ovih skupina učenika

uspoređivati prema temeljnim odrednicama različite obrazovne programe namijenjene darovitoj djeci