U kolegiju se proučavaju anglofone kulture. Težište je na kulturama Ujedinjenoga Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država.

The course focuses on English-speaking cultures, primarily on the cultures of the UK and the USA.

Kolegij Govorništvo obvezan je kolegij na integirarome prediplomskome i diplomskome studiju Učiteljskome studiju (modul hrvatski jezik) u 9. semestru. 

Kolegij Hrvatska gramatika obvezan je kolegij na integriranome preddiplomskome i diplomskome studiju Učiteljski studij u 1. semestru. 

Developing Skills in English 1

 

The aim of this course is to enable students to develop oral and written communication skills in English.

Developing Skills in English 2

 

The aim of this course is to enable students to develop oral and written communication skills in English.

Cilj je kolegija Jezično izražavanje osvijestiti kod studenata, budućih odgojitelja, potrebu njegovanja vlastitoga jezičnog izražavanja te praćenja i poticanja dječjega jezičnog razvoja. U ostvarivanju toga cilja studentima se nude brojni sadržaji iz funkcionalne stilistike hrvatskoga jezika te iz područja dječjaga usvajanja jezika i dječjega jezičnoga izražavanja. Studenti će tim sadržajima ovladati putem predavačke i seminarske nastave, aktivnim sudjelovanjem te pisanim i govorenim izražavanjem.

Cilj je kolegija Jezično izražavanje osvijestiti kod studenata, budućih odgojitelja, potrebu njegovanja vlastitoga jezičnog izražavanja te praćenja i poticanja dječjega jezičnog razvoja. U ostvarivanju toga cilja studentima se nude brojni sadržaji iz funkcionalne stilistike hrvatskoga jezika te iz područja dječjaga usvajanja jezika i dječjega jezičnoga izražavanja. Studenti će tim sadržajima ovladati putem predavačke i seminarske nastave, aktivnim sudjelovanjem te pisanim i govorenim izražavanjem.

Kolegij Jezično izražavanje obvezan je kolegij 1. godine Učiteljskoga studija s modulom hrvatski jezik.

U ovome se kolegiju engleskoj gramatici pristupa analitički. Nastoji se objasniti odnose unutar jezika te jezika i izvanjezične zbilje.
Uz predavanja, gdje se gramatici (i jeziku općenito) pristupa teorijski, postoje i vježbe gdje se uz pomoć brojnih zadataka i analize različitih vrsta diskurza studentima nastoji približiti funkcioniranje gramatike u komunikaciji.

Kolegij Metodika hrvatskog jezika 3 obvezan je kolegij u 9. semestru integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija (903) na Učiteljskom fakultetu - Odsjeku u Čakovcu.

Kolegij donosi kratak pregled povijesti i teorija prevođenja.

Studenti se upoznaju s vrstama prevođenja, prevoditeljskim postupcima  te s prevoditeljskom etikom.

U praktičnome dijelu prevode se kraći tekstovi s engleskog na hrvatski te s hrvatskog na engleski jezik. 
Cilj je kolegija da studenti steknu temeljna teorijska i praktična znanja o prevođenju te da ponove i utvrde svoje znanje hrvatskog i engleskog jezika. Osim toga, studenti će steći teorijska i praktična znanja o prevođenju kao metodi poučavanja inoga jezika.

- Uloga prevencije rizičnosti i razvoj zdrave ličnosti- Stres i trauma -rizični faktori za razvoj i prilagodbu ličnosti- Pravni okvir zaštite djece i maloljetnika- Tjelesno zlostavljanje- Seksualno zlostavljanje- Emocionalno zlostavljanje i zanemarivanje- Međuvršnjačko nasilje- Zlostavljanje između nastavnika i učenika- Maloljetnička delinkvencija- Ovisnosti kod učenika- Učenici s psihičkim smetnjama i poremećajima, prevencija suicida- Uloga nastavnika u prevenciji- Suradnja nastavnika s roditeljima u prevenciji rizičnog ponašanja- Suradnja škole, policije, zdravstva i šire zajednice