Povijesni razvoj, suvremeni sustavi i metodologija projektiranja DK. Ekološki značaj konstrukcijske primjene drva. Svojstva drva kao konstrukcijskog materijala i utjecaj svojstava na projektiranje. Osnove o konstrukcijskim drvnim materijalima (svojstva, razredba, namjena): dužni proizvodi – razredi čvrstoće i postupci razredbe; pločasti drvni proizvodi. Proračun mehaničke otpornosti presjeka i stabilnosti elemenata drvenih konstrukcija (GSN i GSU) prema HRN EN 1995-1-1. Osnove o inženjerskim tehnikama spajanja. Proračun graničnih stanja spojeva prema HRN EN 1995-1-1. Spajala (vrste, materijal i konstrukcija, ugradnja). Osnove o trajnosti i zaštiti DK. Osnove o ponašanju drva u požaru i projektiranju drvenih konstrukcija izloženih požaru. Osnove o projektiranju i izvođenju veznih sustava s rešetkastim i punostijenim drvenim gredama. Tradicionalni i suvremeni priključci: načela prijenosa sila i oblikovanje priključaka u rešetkastim gredama, veznim sustavima i tipskim okvirima. Osnove o stabilnosti elemenata i sustava i prostornoj stabilnosti drvenih konstrukcija: stabilizacijski sustavi i spregovi, oblikovna rješenja priključaka u rešetkastim spregovima. Tradicionalna i suvremena drvena krovišta.

Razumijevanje i svladavanje gradiva prezentiranog na predavanjima i vježbama studentima omogućava stjecanje ograničenih kompetencija pri projektiranju i izvođenju montažnih konstrukcija, a stjecanje osnovnih znanja o sustavima i tehnologiji izvedbe montažnih građevina podloga je daljnjoj edukaciji u području konstrukterstva općenito.