Ovaj seminar usmjeren je na povjesnotematsku analizu susreta, dolaska i udomljavanja Budizma u Zapadnoj kulturnom podrucju osobito u Americi i Hrvatskoj. Krenut ćemo sa pregledom sržnog budistickog nauka, prakse i povjesti glavnih budističkih tradicija, nakon toga proučavamo povijest prenošenja u zapadno kulutrno područje. Na kraju ćemo istraživati koju ulogu budistički nauk i praksa ima u životu zapadnih obraćenika i praktičara, odnos novih zajednica. Proučavat ćemo akademske radove, autobiografije azijskih i zapadnih budističkih učitelja i obraćenika, gledati filmove, susretati se sa gostima i posjetiti budistička mjesta u Hrvatskoj. 

Srednjovjekovna filozofija proučava razdoblje zapadne filozofije obilježeno iznimno plodnom raspravom za filozofiju i kršćanstvo, koja još i danas određuje zapadnu svijest. Sučeljavanja između grčke racionalnosti te judeo-kršćanskog i islamskog vjerovanja preoblikovalo je filozofsko propitkivanje, otvarajući nove obzore i  perspektive, te se time preoblikovala i kršćanska svijest.
Povijest srednjovjekone filozofije proučava dokumente koji su prenijeli misao srednjeg vijeka i tumači njihov odnos s kulturalnim datostima toga vremena u vidu boljega razumijevanja razvoja filozofije Zapada.
Predavanja su tematska, a na vježbama se obrađuju izabrani tekstovi pojedinih autora.

Razdoblje renesanse teško je točno odrediti, baš kao i kraj srednjega i početak novoga vijeka. Vrijeme renesanse predstavlja i kraj srednjega i početak novoga vijeka, vrijeme je oživljavanja antike, vrijeme očitovanja stvarateljske snage filozofske misli srednjega vijeka, no i vrijeme rađanja novih ideja i novih znanstvenih otkrića. Razdoblje od XIV. do XVII. st. u kojem se stvara nova slika svijeta i čovjeka, oblikuju novi pogledi na vrijednosti što će imati posljedice za filozofiju, religiju, umjetnost, znanost, politiku i kulturu pa se poznavanje i razumijevanje ove epohe razvitka filozofijske misli pokazuje značajnim za razumijevanje daljnjeg razvitka filozofije, znanosti, umjetnosti i kulture, sve do suvremenih tematiziranja.

Ciljevi ovoga kolegija su upoznati studente s izvorima, temeljnim pojmovima, smjerovima, temama i predstavnicima filozofije (s njihovom koncepcijom filozofije) u kontekstu povijesne epohe renesanse od 1300. do 1600. godine. Posebice s renesansnim humanizmom kao općom intelektualnom podlogom renesansne kulture te s nastankom i razvojem renesansnog platonizma, aristotelizma i filozofije prirode, ali  i ukazati na povezanost i srodnost filozofije s umjetnošću toga doba te ukazati na značenje filozofije renesanse za razumijevanje filozofije, znanosti i kulture Zapada.

 

Ovaj predmet istraživat će različite suvremene buddhističke kontemplativne prakse. Usmjerit ćemo se na tri glavne tradicije: Theravada tradicije meditacije, Chan-Zen meditativne tehnike i Tibetske meditativne vježbe. Krenut ćemo sa pregledom osnovnih principa i kozmologije, tada ćemo proučavati teoriju i praksu meditacije i istražiti njihovu povezanost sa etikom i obredima-ritualima. Pažnja istraživanja bit će usmjerena na kulturna okurženja koja oblikuju buddhističku praksu, te odnos tradicijonalne i suvremene prakse. To ćemo učiniti čitajući tekstove suvremenih i klasičnih učitelja, kroz online predavanja, gostujućim predstavnicima tih tradicija i posjetom njihovim zajednicama.