Glavni cilj kolegija je:
- spoznati i razumjeti značaj faktora koji utječu na zdravlje i kvalitetu sportske karijere;
- spoznati i razumjeti načela zdrave prehrane, važnosti nadoknade tekućine, važnosti odmora;
- upoznati se s praktičnim posebnostima izabrane sportske aktivnosti i njenim utjecajem na motoričke i funkcionalne sposobnosti, energetske zahtjeve i na osobno zadovoljstvo;
- razvijanje samopoštovanja;
- razvijanje svijesti o potrebi aktivnog provođenja slobodnog vremena i zdravog načina života;
- razvijanje pozitivnog odnosa prema prirodi;
Specifične kompetencije:
- dobivanje osnovnih i nadopuna postojećih znanja o pozitivnom učinku sporta na zdravlje te načine čuvanja zdravlja u cilju što kvalitetnije sportske karijere
- osposoljenost za zdrav i aktivan način života
- osposobljenost za praćenje i kontrolu transformacijskih procesa vježbanja i usvajanje znanja koje će omogućiti vještine potrebne za usporedbu i analizu dobivenih rezultata.
Znanje i razumjevanje:
Usvajanje sportske kulture kao temelja koji omogućuje zdraviji i kvalitetniji život. Planiranje provedbe i kontrola učinka sportske vježbe.
Primjena:
Primjena naučenih sadržaja kao načelo unaprijeđenja zdravlja i produženja karijere sportaša, kao i kompezacije intelektualnim i emocionalnim stresovima tijekom studija i kasnije u svakodnevnom životu.
stječene vještine:
prijenos stečenih vještina i sposobnosti (timski rad, strateško razmišljanje, neverbalna komunikacija, organizacijske i voditeljske sposobnosti)
 

Izborni predmet ; Cilj-učenje novih konvencionalnih znanja, utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti, osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje, promicanje sportske kulture i unaprijeđenja socijalne komunikacije.

Cilj kolegija:

- usvajanje novih konvencionalnih znanja;

- usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja;

- utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti;

- sprječavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti;

- osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje;

- promicanje sportske kulture i unaprjeđenja socijalne komunikacije.

Cilj kolegija:

- usvajanje novih konvencionalnih motoričkih znanja;

- usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih  kinezioloških znanja;

- utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti;

- sprječavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti;

- osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje;

- promicanje sportske kulture i unaprjeđenja socijalne komunikacije.

Cilj kolegija:

- usvajanje novih konvencionalnih znanja;

- usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja;

- utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti;

- sprječavanje procesa preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti;

- osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje;

- promicanje sportske kulture i unaprjeđenja socijalne komunikacije.