Fizikalne jedinice i mjerenja fizikalnih veličina.  Temeljni pojmovi mehanike (gibanja, sile, rad, energija, snaga). Električno i magnetsko polje, struja, elektromagnetska indukcija, transformatori. Elementi strujnih krugova, otpornici i kondenzatori, diode, tranzistori i njihova karakteristika. Osnovni elektronički uređaji. Uvod u fizikalnu i geometrijsku optiku, optičke metode. Građa jezgre, radioizotopi. Neionizirajuća i ionizirajuća zračenja, doze i zaštita.

Fizikalne veličine i jedinice. Sile i gibanja. Rad snaga i energija. Toplinske pojave. Mehanika tekućina i plinova.Električni naboji i struja. Magnetske pojave, indukcije. Titranje i valovi, elektromagnetski valovi. Optika.Građa atoma i čestice. Radioaktivnost, ionizirajuće i neionizirajuće zračenje, doze i zaštita.