E-kolegij Tehnika laboratorija i boje B izvodi se na diplomskom studiju Snimanja, usmjerenje Filmsko i video snimanje na Akademiji dramske umjetnosti i bavi se fotokemijskim i digitalnim tehnologijama zapisivanja i obrade pokretnih slika te metodama kontrole kvalitete proizvodnih procesa primijenjenih u obadi pokretnih slika. 

Kolegij daje pregled i sociokulturnu kontekstualizaciju umjetničkih stilova i pravaca u razdoblju od 15. do 20. stoljeća, a posebnu pozornost posvećuje reproducibilnim medijima fotografiji i filmu,  koji su tijekom 19. stoljeća katalizirali nastanak onoga što se označuje krovnim terminom moderne umjetnosti. Nadalje, obrađuju se fenomeni povijesnih avangardi 20. stoljeća i njihov utjecaj na razvoj intermedijskih formata suvremene umjetnosti, kao i na samu redefiniciju pojma umjetnosti.