Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz organizacijske teorije kao i sa suvremenim trendovima u organizaciji. Polazeći od čimbenika koji utječu na oblikovanje organizacije, studenti će se upoznati i s načinom oblikovanja organizacijskih struktura, kao i sa svim ključnim elementima za izgradnju organizacije. Kako je organizacija dinamična i u stalnom kretanju, određena pozornost se posvećuje i promjenama u organizaciji, te organizacijskoj kulturi.
 
Osnove organizacije. Teorije organizacije. Suvremeni trendovi u organizaciji. Vanjski čimbenici organizacije. Unutarnji čimbenici organizacije. Oblikovanje organizacijske strukture. Organizacija raščlanjivanja i grupiranja zadataka. Organizacija upravljanja i menadžmenta. Organizacija vremenskog redoslijeda poslova. Promjene uz organizaciji. Organizacijska kultura. Sukobi u organizaciji.

Podaci, informacije, znanje, učenje, formati podataka, tipovi podataka, informacijska entropija, sustav, sustavni pristup, Teorija sustava i Opća teorija sustava, Kibernetika, Informatika i Računarstvo, Temelji za razvoj suvremenog računarstva i informatike; Faze u razvoju obrade podataka; Generacije računala; Informacijske tehnologije, Informacijski sustav, Osnovni zadaci IS-a, Osnovne mogućnosti suvremenih IS, Primjeri primjene IS-a
Pojam hardvera, Von Neumannova arhitektura računala, Osnovne hardverske komponente računalnog sustava, Dizajn i princip funkcioniranja CPU – a, Hijerarhijska organizacija memorije u računalu, Ulazno – izlazne jedinice, Multimedijski sustavi, Performanse računalnog sustava, Pojam softvera, Podjela softvera, Aplikativni softver, Sistemski softver, Zadaci i funkcije OS-a, Razvoj softvera, Programski jezici, Razvojna okruženja, Komercijalni softver, Open source
Prikaz i pohrana podataka u računalu,  Organizacija podataka u računalu, Datotečni sustavi, Pohrana podataka na nivou organizacije, Baze podataka; Razlike između baza podataka i klasične datotečne organizacije, Sustav za upravljanje bazom podataka (DBMS), Komponente sustava baze podataka (DS), Administratori podataka i administratori baze podataka, Relacijske baze podataka, Dijagram entiteti – veze, Poslovna pravila, Upitni jezici
Komunikacijske mreže, računalne mreže i protokoli, paketni prijenos podataka, Internet i internetski servisi, Web-tražilice i preglednici, Meta podaci i meta tražilice, Intranet i ekstranet, Razvoj koncepta e-poslovanja, Sektori i modeli e-poslovanja, e-trgovina, e-bankarstvo, elektronička javna uprava, Problemi u e-poslovanju, Perspektive e-poslovanja, Sigurnost informacijskih sustava, Mjere zaštite komponenti IS-a, Zaštita podataka i programa, Osnovni principi zaštite od negativnih djelovanja malicioznih programa, Zakonska regulativa uz sigurnost IS-a i korisnika, Etički izazovi pri primjeni IT-a, Suvremeni pravci razvoja informacijskih tehnologija
Cilj: Cilj nastavnog procesa je da se kroz sadržaj kolegija i nastavne aktivnosti studente upozna s ulogom i organizacijom informacijskih sustava, kao i s mogućnošću primjene informacijskih  tehnologija (IT) u radu i poslovanju. Usvajanjem osnovnih tehničkih znanja o IT buduće menadžere se osposobljava za izravnu komunikaciju s tehničkim osobljem ili poslovnim partnerima zaduženim za nabavu, održavanje i uvođenje novih tehnologija ili obnavljanja postojeće IT infrastrukture. Kroz cijeli kolegij posebno je istaknut koncept etičke primjene IT i sigurnosti IS, te pojedinačnih korisnika. Isto tako, studenti se osposobljavaju i stječu potrebna znanja i vještine pri korištenju osobnih računala i IT u nastavnom procesu, te sutra u poslovnom okruženju. Kroz praktične vježbe teži se da studenti nauče upotrebljavati računalo i druge IT kao sredstvo komunikacije, prikupljanja korisnih informacija, obrade podataka i pohranjivanja podataka u baze podataka. Vježbe i predavanja studente redovito upućuju na potrebu za cjeloživotnim učenjem i pokazuje im se kako će u tom procesu IT odigrati bitnu ulogu.