Iskustva učenja osmišljena za podučavanje složenih znanja i sofisticiranih vještina često se temelje na "vođenim socijalnim konstruktivističkim" teorijama učenja. U ovom pristupu učenje uključuje svladavanje autentičnih zadataka u osobno relevantnim, realnim situacijama. Značenje nameće pojedinac, a ne postoji u svijetu neovisno, pa ljudi konstruiraju nova znanja i razumijevanja na temelju onoga što već znaju i vjeruju, što je oblikovano njihovom razvojnom razinom, prethodnim iskustvima, sociokulturnom pozadinom i kontekstom.

Learning experiences designed to teach complex knowledge and sophisticated skills are often based on “guided social constructivist” theories of learning. In this approach, learning involves mastering authentic tasks in personally relevant, realistic situations. Meaning is imposed by the individual and does not exist in the world independently, so people construct new knowledge and understandings based on what they already know and believe, which is shaped by their developmental level, previous experiences, sociocultural background and context.

"Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think" Albert Einstein

Sustavno anketiranje polaznika HVU dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Analizom prikupljenih odgovora polaznika slijedno-rastućih izobrazbi časnika i dočasnika može se potvrditi dostignuta razina kvalitete nastave i/ili nastavnika, ali i ukazati na nedostatke u nastavi ili nastavnom planu i programu te slijedno utjecati na aktivnosti za podizanje kvalitete nastave.

Cilj predmeta je primjenjivati spoznaje iz područja psihologije važne za upravljanje u združenom, civilno-vojnom i multinacionalnom okružju. Usvajati znanja iz područja odnosa s javnošću za bolje razumijevanje i jačanje vjerodostojnosti vojnih aspekata savezničke uloge, ciljeva, operacija i misije. Razvijati sposobnost polaznika da u dvojbenim situacijama donose ispravne, etički opravdane i prihvatljive odluke.

Kolegij je namijenjen kadetima pete godina diplomskih studija Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja.

Sustavno anketiranje polaznika HVU dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr.Franjo Tuđman". Analizom prikupljenih odgovora polaznika slijedno-rastućih izobrazbi časnika i dočasnika može se potvrditi dostignuta razina kvalitete nastave i/ili nastavnika, ali i ukazati na nedostatke u nastavi ili nastavnom planu i programu te slijedno utjecati na aktivnosti za  podizanje kvalitete nastave.

Kolegij je namijenjen polaznicima 22. naraštaja Ratne škole Ban Josip Jelačić.

Sustavno anketiranje polaznika HVU dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Analizom prikupljenih odgovora polaznika slijedno-rastućih izobrazbi časnika i dočasnika može se potvrditi dostignuta razina kvalitete nastave i/ili nastavnika, ali i ukazati na nedostatke u nastavi ili nastavnom planu i programu te slijedno utjecati na aktivnosti za podizanje kvalitete nastave.