Sustavno anketiranje polaznika HVU dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr.Franjo Tuđman". Analizom prikupljenih odgovora polaznika slijedno-rastućih izobrazbi časnika i dočasnika može se potvrditi dostignuta razina kvalitete nastave i/ili nastavnika, ali i ukazati na nedostatke u nastavi ili nastavnom planu i programu te slijedno utjecati na aktivnosti za  podizanje kvalitete nastave.

Sustavno anketiranje polaznika HVU dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Analizom prikupljenih odgovora polaznika slijedno-rastućih izobrazbi časnika i dočasnika može se potvrditi dostignuta razina kvalitete nastave i/ili nastavnika, ali i ukazati na nedostatke u nastavi ili nastavnom planu i programu te slijedno utjecati na aktivnosti za podizanje kvalitete nastave.

Sustavno anketiranje polaznika HVU dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Analizom prikupljenih odgovora polaznika slijedno-rastućih izobrazbi časnika i dočasnika može se potvrditi dostignuta razina kvalitete nastave i/ili nastavnika, ali i ukazati na nedostatke u nastavi ili nastavnom planu i programu te slijedno utjecati na aktivnosti za podizanje kvalitete nastave.

Cilj predmeta je primjenjivati spoznaje iz područja psihologije važne za upravljanje u združenom, civilno-vojnom i multinacionalnom okružju. Usvajati znanja iz područja odnosa s javnošću za bolje razumijevanje i jačanje vjerodostojnosti vojnih aspekata savezničke uloge, ciljeva, operacija i misije. Razvijati sposobnost polaznika da u dvojbenim situacijama donose ispravne, etički opravdane i prihvatljive odluke.

Kolegij je namijenjen kadetima pete godina diplomskih studija Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja.

Kolegij je namijenjen polaznicima 22. naraštaja Ratne škole Ban Josip Jelačić.