Mediji – određenje; vrste: novine, radio TV, internet, film - značajke svakog od navedenih medija, njihova uloga u društvu i u formiranju javnog mnijenja.

Metodika nastave jezičnog izražavanja, medijske kulture i izvannastavnih aktivnosti.
Vježbe razgovaranja. Vježbe opisivanja. Vježbe pripovijedanja. Vježbe tumačenja. Pravopisni-pravogovorne vježbe. Oblici pismenih vježbi. Pogreške u pismenim radovima učenika. Leksičke vježbe. Pisanje, ocjena i ispravak sastava. Vrednovanje učeničkih pismenih ostvaraja. Metodika nastave filmske i scenske kulture.  Školska interpretacija filmskog djela. Sadržaj i problemi pojedinih etapa obrade filma. Obrada igranog filma i obrada kratkog filma. Poredbena interpretacija književnog, scenskog i filmskog djela. Metode rada s učenicima u izvannastavnim  aktivnostima vezanih za nastavu hrvatskog jezika i književnosti. Praktična nastava – rad u vježbaonici