Cilj predmeta je upoznati studente s razvojem teorija i spoznaja u vezi etnija i nacija te ih osposobiti za samostalna daljnja istraživanja.