Upoznavanje i usvajanje znanja povezanih s odrednicama tradicionalnog,
korporativnog i društvenog poduzetništva, preduvjetima razvoja i stvaranja
poduzetničke klime, strategijama mogućeg ulaska u poduzetničke aktivnosti,
zakonitostima sastavljanja poslovnog plana, financiranja poduzetničkih projekata,
upravljanje poduzetničkim rizikom, poduzetničkim menadžmentom i izazovima
poduzetništva u 21. stoljeću.

Kolegij je namijenjen upoznavanju studenata s uvjetima i zakonima koji vladaju u novoj Virtualnoj ekonomiji. Sadržaj ovog kolegija zamišljen je kao proučavanje i analiza virtualne ekonomije s aspekta resursa uključenih u proces privređivanja. Za razliku od tradicionalne ekonomije u kojoj su dominantni resursi bili fizički kapital (zemlja, tvornice i oprema), fizički rad (manualnih radnika) i financijski kapital (novac), poslovanje u virtualnoj ekonomiji prvenstveno se temelji na neopipljivoj imovini. Fizički prostor zamijenjen je virtualnim, a dodana vrijednost koju globalno umrežena poduzeća danas u poslovnom procesu stvaraju proizlazi prvenstveno iz znanja, sposobnosti i vještina ljudi koji su zaposleni u poduzeću ili sa njim surađuju kao poslovni partneri ili vanjski suradnici.