Ciljevi predmeta su upoznavanje: a) s energetskim pretvorbama, b) osnovnim dijelovima i konstrukcijom te c) proračunom osnovnih karakteristika (npr. termodinamičkih, hidrodinamičkih, aerodinamičkih) energetskih strojeva različitih tipova: turbostrojeva, volumnih strojeva i motora s unutarnjim izgaranjem, te njihova usporedba na temelju osnovnih karakteristika.

Stjecanje znanja iz područja automatskog upravljanja koja će studentu omogućiti matematički i grafički opis tehničkih sustava iz područja kontinuiranih i diskretnih sustava potrebnih za analizu dinamičkog ponašanja i stacionarnih stanja sustava. Usvojit će se osnovne metode analize stabilnosti sustava, te osnove projektiranja regulatora.

Mjeriteljski ustroj i prenošenje sljedivosti. Temeljni mjeriteljski pojmovi. Mjerna nesigurnost. Mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona i struja. Mjerenje snage i energije. Mjerenje procesnih veličina. Mjerni uređaji. Mjerni pretvornici električkih i neelektričkih veličina. Otklanjanje smetnji.