Referentni model telekomunikacijske mreže. Osnovni telekomunikacijski principi, komunikacijski kanal, komunikacijski sustav, OSI model, elektromagnetski spektar... više

Izvori informacija i komunikacijski zahtjevi u prometnom sustavu. Teorija informacija. Kontinuirani i diskretni signali. Pohrana i zapis informacija. Podaci, go... više

Temelji umrežavanja i mrežnog usmjeravanja ovisno o načinu prijenosa jedinice informacije (kanalom ili paketom). Vrste usmjeravanja u nepokretnoj telefonskoj mr... više

Radiokomunikacije: teorijske osnove, radiokomunikacijski sustav. Tehnike višestrukog pristupa (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, OFDMA). Tehnike prijenosa u proširenom sp... više

Općenito o porukama i signalima. Šum. Izvori i vrste šuma. Utjecaj šuma. Govor i zvuk. Elektroakustička pretvorba. Govorni signal. Analiza govornog signala. Dig... više

Životni ciklus, logistička potpora, modeli i modeliranje. Pouzdanost: količinski opis, slučajna varijabla "trajanje ispravnog rada", brzina kvarenja, ek... više

Uvod u planiranje telekomunikacijskih mreža. Vrste planova u postupku planiranja telekomunikacijskih mreža. Tehnika planiranja telekomunikacijskih mreža. Mrežno... više

Vrste prijenosnih medija u telekomunikacijskim sustavima i mrežama. Općenito o prijenosnim medijima. Tehničke (elektrotehničke i konstruktivne) značajke. Primar... više

Uvod i pregled razvoja računalnih mreža i Interneta. Rubna razina mreže, jezgra mreže. Slojevita arhitektura i modeli (ISO OSI, TCP/IP). Aplikacijska razina (We... više

Pojam i funkcije terminalnih uređaja u komunikacijskim mrežama. Podjele i vrste terminalnih uređaja. Funkcijski elementi terminalnog uređaja. Interoperabilnost ... više