Podjela cestovnih vozila i njihove karakteristike. Vrste pogona cestovnih motornih vozila. Karakteristike goriva pogodnih za pogon cestovnih vozila. Komparacija... više

Javne ceste. Podjela cesta po funkcionalnoj klasifikaciji, te društveno - gospodarsko i prometno - tehnološko razvrstavanje. Osnovne uporabne značajke ceste (pr... više

Raskrižja javnih cesta-nazivlje, pojmovi i oznake. Osnove za koncipiranje raskrižja. Promet u raskrižju. Modeliranja i izbor optimalnog raskrižja. Podjela raskr... više

Prometna tehnika i problem sigurnosti prometa. Opasna mjesta na cestama. Incidentni čimbenici. Elementi modela cestovno prometne sigurnosti. Brojenje prometa. S... više

Iskustveni modeli međuovisnosti osnovnih veličina prometnog toka. Matematički modeli u opisivanju zakonitosti kretanja vozila u prometnim tokovima na cestama s ... više