Cilj predmeta je unapređenje znanja doktoranda spoznajama iz znanstvene literature o spolno-dobnim, antropometrijskim, te kognitivno-motoričkim odrednicama ljud... više

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s kretanjem globalnih i lokalnih prometnih tokova, upoznavanje s razlozima izbora prometnih pravaca u putničkom i teretno... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja funkcionalne učinkovi... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sigurnosti u cestovno... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja analize cestovnih pro... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja prometnog planiranja ... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja prometnog planiranja ... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja razvoja, projektiranj... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sigurnosti i forenzič... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sigurnosti i forenzič... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sustava zračne plovi... više

Cilj istraživačkog seminara je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sustava zračne plovi... više

Cilj predmeta je stjecanje znanja za procjenu tehnoloških i ekonomskih implikacija istraživačkih i razvojnih projekata primjenom metodologije vođenja i upravlja... više

Cilj predmeta je povezivanje rezultata znanstveno istraživačkog rada, znanja, iskustva i sposobnosti doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu vezanu za istraživan... više

Cilj predmeta sastoji se u povezivanju rezultata znanstveno istraživačkog rada, znanja, iskustva i sposobnosti doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu koja se od... više

Cilj predmeta je osposobiti studenata za razumijevanje i vrednovanje performansi letjelica (aviona i helikoptera) te pripremiti studenta za identifikaciju probl... više

Cilj predmeta je stjecanje spoznaje o važnosti teorijskih osnova primijenjene statistike u tehnologiji prometa i transporta neophodnih za razumijevanje i primje... više

Cilj predmeta je upoznati doktorande s primjenom suvremenih metoda optimiranja u prometu i transportu te analizirati rezultate optimiranja s obzirom na dimenzij... više

Cilj predmeta je omogućiti doktorandima da prepoznaju značajke korisnika i značajke prometnog sustava koje utječu na odabir moda prijevoza te da budu u mogućnos... više

Cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim načinima analize prometnih nesreća koje se zasnivaju na traseološkim metodama rada. U okviru predmeta studenti ... više

Cilj predmeta je upoznavanje doktoranada s novim smjerovima istraživanja u području prometnih mreža i komentiranje ključnih znanstvenih radova u području promet... više

Cilj predmeta je stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje metoda i tehnika matematičkog i simulacijskog modeliranja, te vještina potrebnih za korištenje raču... više

Cilj predmeta je povezivanje rezultata znanstveno istraživačkog rada i vlastitog znanja doktoranda u području istraživanja sigurnosnih izazova u odvijanju razli... više

Cilj kolegija je stjecanje iskustva i uvid u djelatnosti pravnih osoba koje zapošljavaju sveučilišne prvostupnike inženjere prometa/aeronautike. Izbor pravne os... više

Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje i vrednovanje sustava upravljanja zračnim prometom te za identifikaciju problema i istraživanje mjera za p... više

Cilj kolegija je dodatni razvoj i unaprjeđenje postojećeg znanja doktoranda iz područja sustava bežičnih komunikacija s naglaskom na teoriju propagacije signala... više

Cilj predmeta je stjecanje znanja potrebnih za identifikaciju problema te primjenu suvremenih metoda i procesa sa ciljem poboljšanja kvalitete održavanja željez... više

Cilj predmeta je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog istraživanja iz područja održivih načina putovanja, razumijevanja modela ponašanja sudionika u... više

Cilj predmeta je povezivanje rezultata znanstveno istraživačkog rada i vlastitog znanja doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu. Sadržaj čine sljedeće teme: klas... više