Načela integracije Inteligentnih transportnih sustava i poštanskog prometa. Inteligentni poštanski sustavi. Inteligentna pošta. Internet poštanskih stvari. Znač... više

Temeljni pojmovi i predmet proučavanja. Primjena sustavne metodologije (hard, soft i fuzzy). Primjena sustavne metodologije na poštanski sustav. Procesna organi... više

Pojam i temeljne značajke kurirske tehnologije. Analiza klasičnog i kurirskog procesa (gledišta: ekonomsko, regulatorno i tehničko-tehnološko). Obuhvat kurirske... više