Cilj kolegija je usvajanje osnovnih znanja o životinjama koje uzrokuju i prenose bolesti. Cilj je upoznati studente s građom, biologijom i etiologijom životinja koje imaju javnozdravstveni značaj za čovjeka. Osobiti naglasak je na prepoznavanju bolesti (zoonoza), putevima prijenosa i razvojnim fazama parazita i vektora bitnih za čovjeka. Također je cilj kolegija upoznati studente s metodama suzbijanja uzročnika tih bolesti. Tijekom kolegija koristit će se raznoliki pristupi učenju i poučavanju s naglaskom na učenje tijekom same nastave kako bi angažman studenata van nastave bio što manji. Koristit će se samostalno učenje i rad u grupi pri čemu će se jasno i unaprijed objasniti cilj i svrha zadatka, odnosno metode izvođenja zadatka. Predviđeno znanje i vještine stjecat će se korištenjem tri oblika nastave, a to su predavanja, seminari i vježbe/praktičan rad. Sadržaj nastavnih jedinica obrađuje se kroz sva tri oblika nastave pa je, za dobar konačni uspjeh studenta iznimno važno prisustvovati cjelokupnoj nastavi. Po okončanju većih nastavnih cjelina studenti će svoje znanje pokazati rješavajući tzv. međutestove.