KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU

1. Polaznici će steći osnovna saznanja, teoretski i praktično, o vrstama instrumentalnih tehnika te načinu i razlozima njihova korištenja u medicinskoj laboratorijskoj dijagnostici
2. Steći će osnovna znanja o pravilnom odabiru odgovarajuće analitičke tehnike za brzo dobivanje kvalitativnih i  kvantitativnih rezultata.
 

 SADRŽAJ PREDMETA

Spektroskopske tehnike:
UV spektrofotometrija,
fluorimetrija- Flow citometrija,
atomska apsorpcijska spektroskopija,
priprema i obrada bioloških uzoraka za spektroskopsku analizu,
obrada bioloških uzoraka iz prakse.
 
Tehnike u kromatografiji:
Tankoslojna kromatografija,
plinska kromatografija,
plinska kromatografija s detektorom masa,
tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti,
priprema i obrada bioloških uzoraka za kromatografsku analizu,
obrada bioloških uzoraka iz prakse.
 
Radioimunokemijske instrumentalne tehnike:
ß i Υ brojači,
brojač tekućih uzoraka,
obrada bioloških uzoraka iz prakse.
 
Instrumentalne tehnike  u DNA analizama:
PCR tehnike,
RT-PCR tehnike,
gel elektroforeza,
kapilarna elektroforeza,
obrada bioloških uzoraka iz prakse.

Cilj predmeta je prenijeti studentima znanje iz etiologije te o mehanizmima nastanka bolesti, s njihovim kliničkim manifestacijama, dijagnostičkim postupcima, osnovnim laboratorijskim i instrumentalnim pretragama i principima liječenja. Osposobiti polaznike studija za bolje razumijevanje bolesničke problematike s kojom se susreću u svakidašnjem radu. Stečeno znanje omogućit će im sudjelovanje u dijagnostičkoj obradi bolesnika, praćenju terapijskih postupaka i ishoda liječenja te veću samostalnost u radu.

Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen:

-     objasniti osnovna načela nastanka internističkih bolesti;

-     prepoznati hitna stanja u internističkih bolesti;

-     objasniti patogenezu internističkih bolesti;

-     prepoznati simptome i znakove internističkih bolesti;

-     opisati važnost dijagnostičkih postupaka u otkrivanju bolesti i sudjelovati u provođenju;

-     objasniti metode liječenja internističkih bolesti i sudjelovati u provođenju;

-     opisati komplikacije internističkih bolesti;

-     sudjelovati u reanimacijskom postupku (na modelu i u hitnim situacijama);

-     skrbiti o komatoznom bolesniku (dijabetičke i druge etiologije);

-     Izvesti će postavljanje nazogastrične sonde, davati infuzije;

Sudjelovati kod endoskopskih i sonografskih dijagnostičkih i interventnih metoda

Obrazovanje treba obuhvatiti:

* Uvođenje u njegu na području medicine i kirurgije.

 

Bolesti kardiovaskularnoga sustava (ishemijska bolest srca; poremećaji ritma, elektrostumulacija; šok; iznenadna smrt, kardiopulmonalna resuscitacija; plućno srce; bolesti arterija i vena).

Bolesti dišnog sustava (dijagnostičke metode; poremećaji funkcije; kašalj, hemoptiza; bronhalna astma; KOPB; akutna i kronična respiracijska insuficijencija; infekcije dišnog sustava; plućni karcinom; bolesti pleure; ARDS; tuberkuloza).

Bolesti probavnoga sustava (dijagnostičke metode; povraćanje, proljev, zatvor, malapsorpcija, krvarenje, icterus, ascites; bolesti jednjaka; GERB; gastritis, ulkusna bolest, Zollinger-Ellisonov sindrom; upalne bolesti crijeva; iritabilni kolon; divertikuloza; vaskularni poremećaji crijeva; anorektalne bolesti; tumori gastrointestinalnog trakta; bolesti žučnog mjehura; bolesti gušterače; tumori gušterače i hepatobilijarnog sustava; ciroza, portalna hipertenzija).

Klinička imunologija i reumatologija (alergijske reakcije; kolagenoze; seronegativni artritisi; ulozi; degenerativne bolesti zglobova; metaboličke bolesti kostiju). 

Bolesti   endokrinog   sustava   (laboratorijska dijagnostika; bolesti hipotalamusa i hipofize; bolesti štitnjače, nadbubrežnih i paratireoidnih žlijezda; klinička uporaba glukokoritkoida; šećerna bolest).

Bolesti krvi i krvotvornih organa (hematopoetski sustav; anemije; agranulocitoza; polycythemia vera;  akutne  i  kronične  leukemije;  maligni  limfomi;  multipli  mijelom;  bolesti izazvane poremećajima hemostaze).

Bolesti bubrega i mokraćnih putova (pregled pretraga; bolesti glomerula; nefrotski sindrom; tubulointersticijalne bolesti bubrega; infekcije mokraćnog sustava; tuberkuloza; kamenci; opstrukcija urinarnog trakta; akutno i kronično zatajenje bubrega; dijaliza i  transplantacija).

Ciljevi predmeta:

Studentima prenijeti znanje o osnovnim načelima zdravstvene njege, bazičnim vještinama zdravstvene njege. Stečeno i usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje osnovnih načela zdravstvene njege te primjenu bazičnih vještina u sestrinskoj praksi.

Sadržaj:

Kolegij uključuje stjecanje znanja i vještina te primjenu stečenog znanja i vještina iz područja obuhvaćenih kolegijima: Osnove zdravstvene njege, Zdravstvena njega u sestrinstvu i Proces zdravstvene njege.

Procjena stanja bolesnika, prijem, premještaj i otpust bolesnika, mjerenje vitalnih funkcija, postupci dezinfekcije i sterilizacije, uzimanje uzoraka krvi i izlučevina za dijagnostičke postupke, primjena terapije, zdravstvena njega nepokretnog bolesnika, zdravstvena njega bolesnika u zadnjem stadiju života, zdravstvena njega osoba starije životne dobi. Tijekom kliničkih vježbi na kliničkim odjelima studenti se uključuju u provođenje zdravstvene njege bolesnika s naglaskom na procjenu stanja bolesnika, definiranje problema u bolesnika te provođenje intervencija usmjerenih na rješavanje problema.

KL 100 sati

Cilj predmeta je osposobljavanje studenta za samostalan rad u provođenju primaljske skrbi u trudnoći. Naglasak je stavljen na planiranje i provođenje intervencija primaljske skrbi, izvođenje pregleda u praćenju trudnoće te procjenu stanja trudnice i ploda, s osvtom na prepoznavanje nepravilnosti u trudnoći.

Student/ica će:

 • utvrditi trudnoću
 • prepoznati znakove trudnoće
 • izračunati termin poroda
 • provesti anamnezu trudnice
 • objasniti promjene genitalnih i ekstragenitalnih organa u trudnoći,  prepoznati fiziološke i razlikovati ih od patoloških
 • pripremiti trudnicu i izvesti pregled u ranoj i uznapredovaloj trudnoći
 • voditi fiziološku trudnoću, na temelju vanjskog i unutrašnjeg pregleda procijeniti stanje trudnice i ploda, utvrditi fiziološke promjene i razlikovati ih od patoloških
 • prepoznati nepravilnosti u trudnoći i procijeniti posljedice na trudnicu i plod, izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • provesti edukaciju trudnica u vezi s nastalim nepravilnostima u trudnoći i savjetovati je o potrebnim pretragama u otkrivanju rizične trudnoće
 • provjeriti vitalne funkcije trudnice
 • izvesti venepunkciju, prikupiti uzorke krvi i urina za rutinsku laboratorijsku obradu trudnice
 • provesti peroralnu i parenteralnu primjenu lijekova, otvoriti venski put i postaviti i.v. infuziju prema odredbi liječnika
 • utvrditi mjere zdjelice i razlikovati fiziološke od patoloških mjera
 • objasniti dopunske pretrage u trudnoći
 • pripremiti trudnicu i instrumente za pojedine dopunske pretrage u trudnoći, razlikovati fiziološki od patološkog nalaza
 • opisati funkciju posteljice
 • objasniti rast i maturaciju fetusa
 • izdvojiti osobitosti prehrane i higijene u trudnoći
 • provesti pripremu za roditeljstvo i pripremiti trudnicu za porod
 • voditi medicinsku dokumentaciju u primaljskoj skrbi

Cilj predmeta je osposobljavanje studenta za samostalan rad u provođenju primaljske skrbi u porodu. Naglasak je stavljen na planiranje i provođenje intervencija primaljske skrbi, izvođenje fiziološkog poroda, uz prethodnu pripremu za porod te praćenje fiziološkog tijeka poroda i procjenu stanja rodilje i ploda s osvtom na prepoznavanje nepravilnosti u porodu.

Student/ica će:

 • provesti primitak rodilje i pripremu rodilje za porod
 • provesti anamnezu rodilje
 • na temelju vanjskog i unutrašnjeg pregleda rodilje procijeniti stanje rodilje i ploda, utvrditi fiziološke promjene i razlikovati ih od patoloških
 • utvrditi mjere zdjelice i razlikovati fiziološke od patoloških mjera
 • utvrditi početak poroda
 • pripremiti trudnicu i instrumente za pojedine dopunske pretrage rodilje,  razlikovati fiziološki od patološkog nalaza
 • prepoznati odstupanja i promjene kod trudnice i ploda, provjeriti vitalne funkcije i izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • objasniti mehanizam poroda i fiziologiju kontrakcija, opisati ulogu i osobitosti trudova u pojedinim fazama poroda
 • razlikovati nepravilnosti trudova i produljeni porod
 • objasniti porodna doba
 • voditi fiziološki porod
 • voditi prvo porodno doba, procijeniti njegov tijek i utjecaj na rodilju i plod, te razlikovati fiziološki od patološkog nalaza, izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • provesti nadzor fetusa u porodu, prepoznati nepravilnosti i izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • voditi drugo porodno doba- porod glavom, pripremiti rodilju i instrumente, objasniti kretanje glavice
 • prepoznati nepravilnosti drugog porodnog doba i procijeniti posljedice na rodilju i plod, izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • objasniti epiziotomiju i navesti opravdanost njezinog izvođenja
 • izvesti epiziotomiju
 • izvesti porod zatkom
 • procijeniti stanje novorođenčeta i vitalnost
 • provesti prvu opskrbu novorođenčeta
 • objasniti važnost prvog kontakta novorođenčeta s majkom
 • provesti reanimaciju novorođenčeta
 • izvesti venepunkciju i prikupiti uzorke krvi i urina za laboratorijsku obradu i druge pretrage prema odredbi liječnika
 • provesti peroralnu i parenteralnu primjenu lijekova, otvoriti venski put i postaviti i.v. infuziju prema odredbi liječnika
 • pripremiti rodilju i instrumente za operativno dovršenje poroda, šivanje epiziotomije i ostale metode dovršenja poroda
 • voditi treće porodno doba, procijeniti njegov tijek i utjecaj na rodilju, prepoznati nepravilnosti i izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • izvesti manualnu eksploraciju i evakuaciju materišta
 • voditi četvrto porodno doba, procijeniti njegov tijek i utjecaj na rodilju, prepoznati nepravilnosti i izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • voditi medicinsku dokumentaciju u primaljskoj skrbi

Ciljevi predmeta:

Studentu prenijeti osnove zbrinjavanja bolesnika na neurološkim, internističkim i pedijatrijskim odjelima u području zdravstvene njege.

Stečeno znanje i vještine trebaju omogućiti studentu razumijevanje cjelokupnog procesa sestrinske skrbi za internističkog, neurološkog i pedijatrijskog bolesnika. Iz navedenih područja student će biti osposobljen primijeniti kvalitetnu zdravstvenu njegu u sestrinskoj praksi.

Sadržaj:

Provođenje procesa zdravstvene njege u internističkih, neuroloških i pedijatrijskih bolesnika, priprema bolesnika za terapijske i dijagnostičke postupke, primjena Mantoux testa i EKG-a, priprema i primjena i.v. lijekova, priprema i primjena infuzijskih otopina uz pomoć infuzijske pumpe, priprema i primjena transfuzije, zbrinjavanje bolesnika u izolaciji, primjena citostatske terapije, opći monitoring bolesnika, indikacije za uvođenje i primjenu nazogastrične sonde, uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage, zdravstvena njega zdravog djeteta, zdravstvena njega bolesnog djeteta iz svih organskih sustava, procjena rasta i razvoja novorođenčeta, psihički i fizički razvoj djeteta, osobitosti u provođenju zdravstvene njege u nedonošenog djeteta, psihička i fizička priprema djeteta za medicinsko-tehničke zahvate, zdravstvena njega djeteta u hitnim stanjima, tehnike reanimacijskih postupaka u novorođenčeta i malog djeteta, komunikacija s roditeljima.

KL 100 sati

Cilj predmeta je osposobljavanje studenta za samostalan rad u provođenju primaljske skrbi majke i djeteta u neposrednom postpartanom razdoblju. Naglasak je stavljen na planiranje i provođenje intervencija primaljske skrbi babinjače i zdravog novorođenčeta, procjenu njihovog stanja, s osvtom na prepoznavanje nepravilnosti te edukaciju majke o higijeni i prehrani novorođenčeta.

Student/ica će:

 • provesti primitak babinjače na odjel
 • objasniti involucijske procese u babinju
 • prepoznati fiziološki tijek involucijskih procesa i razlikovati ga od patološkog
 • utvrditi i predvidjeti tijek involucijskih procesa kod babinjače, prepoznati odstupanja i izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • objasniti procese cijeljenja i regeneracije endometrija
 • razlikovati lohije po danima nakon poroda, prepoznati nepravilnosti i  izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • opisati građu i razvoj dojki
 • navesti hormonsku regulaciju laktacije
 • provesti edukaciju i pripremu babinjače za dojenje
 • provesti pomoć babinjači kod dojenja
 • ocijeniti uspješnost dojenja i utvrditi nepravilnosti
 • prepoznati medicinske razloge sprječavanja laktacije
 • objasniti uspostavu ovarijske funkcije  i kontracepcijski učinak dojenja
 • navesti medicinske razloge sprječavanja laktacije
 • izdvojiti osobitosti prehrane i higijene u babinju
 • navesti patologiju babinja
 • prepoznati simptome različitih patoloških stanja kod babinjače, provjeriti vitalne funkcije babinjače i izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • provesti edukaciju babinjače u vezi s nastalim poremećajima u babinju
 • provesti pripremu babinjače i instrumenata za pregled i ostale dg. postupke prema odredbi liječnika, razlikovati fiziološki od patološkog nalaza
 • izvesti venepunkciju i prikupiti uzorke krvi i urina za laboratorijsku obradu i druge pretrage prema odredbi liječnika
 • provesti peroralnu i parenteralnu primjenu lijekova, otvoriti venski put i postaviti i.v. infuziju prema odredbi liječnika
 • predvidjeti postupak s Rh negativnom babinjačom
 • provesti postoperativnu njegu nakon operativnog dovršenja poroda
 • voditi medicinsku dokumentaciju u primaljskoj skrbi

 

 • procijeniti stanje novorođenčeta i vitalnost novorođenčeta nakon poroda
 • provesti primitak novorođenčeta u dječju sobu
 • objasniti osobitosti zdravog novorođenčeta
 • objasniti osobitosti prilagođavanja novorođenčeta na ekstrauterini život
 • provesti nadzor novorođenčeta u dječjoj sobi, prepoznati nepravilnosti i izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • prepoznati fiziološke promjene prilagođavanja novorođenčeta na ekstrauterini život i razlikovati ih od patoloških, izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • provesti higijenu i kupanje novorođenčeta
 • provesti toaletu pupka i predvidjeti tijek cijeljenja pupčane ranice
 • prepoznati nepravilnost na pupku i izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • navesti osobitosti prehrane novorođenčeta
 • provesti edukaciju majke u vezi njege novorođenčeta i dojenja
 • objasniti proces laktacije i dojenja
 • ocijeniti uspješnost dojenja i utvrditi nepravilnosti
 • prepoznati medicinske razloge sprječavanja laktacije
 • navesti čimbenike ugroženosti novorođenčeta, nedonoščeta
 • navesti osobitosti ugroženog novorođenčeta i nedonoščeta
 • prepoznati različita patološka stanjia i simptome bolesti kod novorođenčeta, izvjestiti liječnika o svim uočenim promjenama
 • provesti reanimaciju novorođenčeta
 • objasniti osobitosti smještaja novorođenčeta u inkubator, liječenje kisikom, intubaciju i disanje uz pomoć respiratora
 • izvesti venepunkciju i prikupiti uzorke krvi i urina za laboratorijsku obradu i druge pretrage prema odredbi liječnika
 • provesti parenteralnu primjenu lijekova, otvoriti venski put i postaviti i.v. infuziju prema odredbi liječnika, provesti parenteralnu prehranu
 • pripremiti novorođenče za pregled i ostale dg. postupke prema odredbi liječnika
 • voditi medicinsku dokumentaciju u primaljskoj skrbi

Ciljevi predmeta:

Razviti potrebno znanje i vještine za rad u provođenju zdravstvene njege kirurških bolesnika, specifično stručno znanje, vještine i stajališta u psihološkoj i fizičkoj pripremi bolesnika za operativni zahvat, znanje i vještine u prepoznavanju poslijeoperacijskih teškoća i komplikacija te osnovne postupke zbrinjavanja istih, prepoznati i reagirati na bolesnikove potrebe, uz holistički pristup, iz područja zdravstvene njege, razviti sposobnosti praćenja novih dostignuća i usvajati nove spoznaje i znanje, provoditi sve postupke zdravstvene njege u skladu s etičkim kodeksom, provoditi edukaciju bolesnika, prepoznati psihološka stanja bolesnika, razviti znanje o terapijskim postupcima u psihijatrijskih bolesnika te nuspojavama psihofarmakoterapije, razviti vještinu rada s bolesnicima u grupi (grupna terapija).

Sadržaj:

Tijekom kliničkih vježbi student/ica primjenjuje stečeno teorijsko znanje i vještine iz zdravstvene njege kirurške i zdravstvene njege psihijatrijskih bolesnika. 

Zdravstvena njega kirurških bolesnika: kirurška asepsa (odjeća, obuća, prostor, instrumentarij), prijeoperacijska psihološka priprema bolesnika, prijeoperacijska fizička priprema bolesnika (priprema operativnog polja, priprema gastrointestinalnog trakta), premedikacija, prijeoperacijska sestrinska dokumentacija, praćenje i zapisivanje poslijeoperacijskog stanja bolesnika, prevencija i prepoznavanje poslijeoperacijskih komplikacija (krvarenje, hipovolemijski šok, dehiscencija i disrupcija kirurške rane, infekcija kirurške rane, paralitički ileus, duboka venska tromboza, plućna embolija), prepoznavanje i tretiranje poslijeoperacijskih teškoća (bol, mučnina, povraćanje, abdominalna distenzija, štucavica) intrakranijalni tlak – monitoring, torakalna drenaža – monitoring, hemodinamski monitoring, respiratorni monitoring. Zdravstvena njega bolesnika na umjetnoj ventilaciji (priprema ventilatora, njega dišnih puteva bolesnika, praćenje rada ventilatora, praćenje i zapisivanje svih promjena u bolesnika), promatranje i povoj kirurške rane, zdravstvena njega bolesnika sa stomom (urostoma, ileostoma, kolostoma).

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika: metode prikupljanja podataka – intervju, terapijska komunikacija, terapijski ugovor, specifičnosti podjele terapije, tehnike rada u maloj grupi, obiteljska terapija, socioterapijske metode liječenja i zbrinjavanja, promatranje i bilježenje nuspojava psihofarmakoterapije, asistiranje pri elektrokonvulzivnoj stimulaciji, priprema bolesnika za dijagnostičke pretrage, hranjenje bolesnika s anoreksijom (nazogastrična sonda, tehnike nagovaranja), zbrinjavanje bolesnika u stuporu, hitni prijem bolesnika, zbrinjavanje agresivnih bolesnika – zaštitna stezulja, zbrinjavanje suicidalnih bolesnika (lavaža crijeva, promatranje i prepoznavanje komplikacija, metadonska terapija), zbrinjavanje predoziranih bolesnika (antidot, promatranje komplikacija), zbrinjavanje akutno opijenih bolesnika (detoksikacijska terapija, promatranje i prepoznavanje komplikacija).

KL 100 sati

Imunologija je znanost koja se bavi otpornošću organizma na štetne utjecaje okoline. Uloga imunološkog sustava je mnogostruka premda ni danas nije moguće jednostavno definirati fiziološku ulogu imunološke, posebice specifične reakcije. Ovaj kolegij upoznaje studente s važnosti laboratorijske imunolgije s imunokemijom.

Sadržaj kolegija:

 • Organizacija i funkcija imunološkog sustava

 • Urođeni, stečeni, humoralni i stanični odgovor

 • Antigeni

 • Protutijela

 • Komplement

 • Imunodeficijencije, autoimune bolesti

 • Laboratorijska imunologija, metode određivanja antigena i protutijela

 • Imunološke tehnike

 • Geni i antigeni tkivne podudarnosti

Ciljevi predmeta:

 • Pokazati studentu način djelovanja imunološkog sustava te njegovu organizaciju.

 • Uputiti studenta u stručnu terminologiju bitnu za izvođenje vježbi kako tijekom studija tako i u poslovnom procesu.

 • Pomoći studentu pri pravilnoj pohrani uzoraka.

 • Pomoći studentu da samostalno izvodi analitičke postupake u laboratorijskoj dijagnostici.

Očekivani ishodi učenja:

Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen:

 • Objasniti organizaciju imunološkog sustava;

 • Povezati organizaciju imunološkog sustava;

 • Prezentirati organizaciju imunološkog sustava;

 • Objasniti stručnu terminologiju potrebnu za izvođenje analitičkih postupaka u laboratorijskoj dijagnostici;

 • Izvoditi imunokemijske analize u biološkom materijalu;

 • Postaviti prioritete u procesu prikupljanja i pohrane uzoraka za određivanje koncentracije antitijela i komplementa

Cilj predmeta

Upoznati studente s temeljnim znanjima iz područja neonatologije i primjenom stečenog znanja u provođenju primaljske skrbi te ulogom primalje u timskom radu na odjelima perinatologije, posebno u liječenju i njezi ugrožene novorođenčadi i nedonoščadi.

Očekivani ishodi učenja

Nakon završenog predmeta student će objasniti teorijska znanja iz neonatologije. Iz pojedinih područja primjenit će različite razine tog znanja u primaljskoj skrbi zdravog i ugroženog novorođenčeta, ovisno o važnosti i učestalosti entiteta.

P 20h, S 6h

Ciljevi predmeta:

Upoznati studente s osnovama organizacije, upravljanja i administracije u području primaljstva . Stečeno znanje trebalo bi omogućiti studentima razumijevanje procesa u području organizacije, upravljanja i administracije, a usvojene vještine podizanje i unapređivanje izvrsnosti primaljske prakse.

Upoznati studente s provođenjem supervizije u primaljskoj skrbi. Slijede informacije o principima i metodama supervizije uz osvrt na  osobitosti kliničke supervizije i njezine funkcije .

Sva teorijska nastava praćena je vježbama s ciljem osposobljavanja studenta za samostalni rad.

Očekivani ishodi učenja:

-       demonstrirati vještine organizacije i upravljanja u primaljskoj praksi: načine upravljanja na različitim upravljačkim razinama;

-       objasniti i primijeniti stilove i modele upravljanja ljudskim potencijalima;

-       objasniti i primijeniti različite modele organizacije rada u procesu zdravstvene njege;

-       objasniti i demonstrirati način delegiranja zadataka te supervizijski proces u primaljskoj praksi;

-       objasniti način funkcioniranja sustava tehničke i strukturalne potpore te njihovu primjenu u primaljskoj praksi;

-       objasniti i demonstrirati kategorizaciju bolesnika u primaljskoj praksi: organizaciju rada medicinskih sestara i primalja u odnosu na potrebe bolesnika/klijentica, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara i primalja u odnosu na potrebe bolesnika/klijentica izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom;

-       objasniti načela timskoga rada: gradnju tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi;

-       demonstrirati način upravljanja vremenom: primijeniti principe upravljanja vremenom u primaljsku praksu;

-       planirati i provesti/demonstrirati proces upravljanja promjenama u primaljskoj praksi;

-       objasniti načine, principe i uvjete donošenja odluka te njihovu primjenu u primaljskoj praksi;

-       objasniti procese upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege: sustave upravljanja kvalitetom, standarde kvalitete u sestrinskoj/primaljskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatore kvalitete;

-       objasniti principe administrativnog rada: sestrinsku/primaljsku dokumentaciju, bolesnički elektronički karton, e-vizitu, načine planiranja materijalnih i ostalih troškova, način i principe koordinacije rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.

-       definirati superviziju, objasniti ciljeve provođenja supervizije, objasniti principe i modele supervizije, objasniti kliničku superviziju, navesti elemente supervizijske situacije, navesti sadržaje supervizije u primaljskoj skrbi, objasniti pojedine funkcije supervizije:edukativnu, potpornu i vodstvenu, objasniti grupnu i individualnu superviziju, izvesti superviziju u primaljskoj skrbi

P 25 sati, S 10 sati, KL 6 sati

Ciljevi predmeta:

Upoznati studenta s osnovama organizacije, upravljanja i administracije u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi omogućiti studentima razumijevanje procesa u području organizacije, upravljanja i administracije, a usvojene vještine podizanje i unapređivanje izvrsnosti sestrinske prakse.

Sadržaj:

Teorije upravljanja i organizacije rada.

Organizacijska kultura zdravstvene radne organizacije, organizacijska struktura, organizacijska načela i koncepti, ustroj zdravstvene radne organizacije prema konceptima rukovođenja.

Specifičnosti strateškog upravljanja, operativnog upravljanju i organizacije u sestrinskoj praksi.

Zadaci medicinske sestre na svim upravljačkim razinama.

Osnovni elementi i stilovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinskoj praksi.

Modeli organizacije rada u sestrinstvu te supervizijski procesi u sestrinskoj praksi.

Upravljanje sustavima tehničke i strukturalne potpore u sestrinskoj praksi: bolničkim informatičkim sustavima, opskrbom lijekovima, distribucijom hrane, distribucijom rublja i transportom bolesnika.

Kategorizacija bolesnika, organizacija rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara: u odnosu na potrebe bolesnika izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom.

Načela timskog rada, gradnja tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi.

Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi, upravljanje promjenama te načini i principi donošenja odluka.

Osnovni principi upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege, sustavi upravljanja kvalitetom, standardi kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatori kvalitete.

Osnove administrativnog rada u području zdravstvene njege: sestrinska dokumentacija, bolesnički elektronički karton, e-vizita, planiranje materijalnih i ostalih troškova, koordinacija rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.

P 25 sati, S 10 sati, KL 6 sati

Cilj predmeta je upoznati studente s ulogom primalje u timskom radu na odjelima perinatologije, posebno osposobljavanje studenata (usvajanje znanja i vještina) za instrumentiranje kod operativnih zahvata u ginekologiji i porodništvu. Naglasak je stavljen na pripremu instrumenata, načela sterilizacije, asepse i antisepse.

Tematske cjeline:

-          vrste operativnih zahvata u ginekologiji i porodništvu

-          priprema instrumenata, materijala i pribora za različite operativne zahvate

-          osnove instrumentiranja tijekom različitih operativnih zahvata

-          vrste instrumenata i aparati

-          aseptički uvjeti, značaj aseptičkih u operacijskoj sali

-          kirurško pranje ruku; uporaba zaštitne odjeće

-          dezinfekcija

-          vrste sterilizacije, kontrola sterilizacije

-          organizacija rada u jedinicama centralne sterilizacije

-          intrahospitalne infekcije

P = 15 h

S = 5 h

KV = 12 h

Cilj predmeta je upoznati studente s djelokrugom rada te pojedinačno intervencijama primaljske skrbi u patronaži s posebnim osvrtom na rad primalje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Naglasak je stavljen na osposobljavanje studenata (usvajanje znanja i vještina) za planiranje i provođenje intervencija u patronažnoj skrbi trudnice, a nakon poroda majke i djeteta, praćenje njihovog stanja s osvtom na prepoznavanje nepravilnosti te ulozi primalje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Tematske cjeline:

-        preventivna zdravstvena zaštita na primarnoj razini (žene/trudnice/majke)

-        uloga i ciljeve rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

-        djelokrug rada primarne zdravstvene zaštite

-        organizacija i djelatnost patronažne zaštite

-        tehnike i metode rada u patronažnoj zaštiti

-        primaljske skrbi u patronaži

-        planiranje provođenja patronažne zaštite -posjeta

-        vođenje medicinske dokumentacije u primaljskoj skrbi

-        zdravstvena zaštita reprodukcijskog zdravlja

-        edukacija u cilju očuvanja zdravlja i prevencije spolno prenosivih bolesti, redovitih ginekoloških pregleda i ranog otkrivanja bolesti, planiranja obitelji i ublažavanju tegoba klimakterija.

-        patronažna zaštita trudnica

-        priprema trudnice za porod

-        patronažna zaštita majke i novorođenčeta

-        edukacija majki o njezi novorođenčeta

-        edukacija majki u vezi dojenja

Cilj predmeta je upoznati studente s djelokrugom rada te pojedinačno intervencijama primaljske skrbi u ginekologiji. Naglasak je stavljen na osposobljavanje studenata (usvajanje znanja i vještina) za rad u ginekološkoj ambulanti i odjelima ginekologije, s posebnim osvrtom na timski rad u očuvanju zdravlja žene i njezi ginekološke bolesnice te izvođenje intervencija u preoperativnoj i postoperativnoj njezi, kod liječenja bolesnica s ginekološkim karcinomom i bračne neplodnosti.

Tematske cjeline:

-        ginekološki pregled

-        pomoćne i specijalne pretrage u ginekologiji

-        zdravstveni odgoj i edukacija u očuvanju reprodukcijskog zdravlja

-        važnost redovitih ginekoloških pregleda i rano otkrivanje bolesti genitalnih organa

-        spolno prenosive bolesti i upale genitalnih organa

-        planiranje obitelji

-        klimakterij i perimenopauza

-        bračna neplodnost

-        ginekološki karcinom

-        fistule

-        endometrioza

-        hitna stanja u ginekologiji

-        operativni zahvat u ginekologiji

-        vođenje medicinske dokumentacije u primaljskoj skrbi

Cilj predmeta je upoznati studente s djelokrugom rada te pojedinačno intervencijama primaljske skrbi kod ugroženog novorođenčeta i nedonoščeta. Naglasak je stavljen na osposobljavanje studenata (usvajanje znanja i vještina) za procjenu vitalnosti novorođenčeta nakon poroda, prepoznavanje nepravilnosti u prilagođavanju novorođenčeta na ekstrauterini život i procjenu ugroženosti novorođenčeta i nedonoščeta te izvođenje intervencija kod različitih stanja i bolesti novorođenčeta i nedonoščeta.

Tematske cjeline:

-          prva opskrba novorođenčeta

-          procjena vitalnosti

-          osobitosti ugroženog novorođenčeta

-          asfiksija novorođenčeta i reanimacija novorođenčeta

-          smještaj novorođenčeta u inkubator, liječenje kisikom

-          prehrana, parenteralna prehrana

-          poremećaji pojedinih sustava, urođene mane srca, porodne traume, nefizološka žutica i hemolitička bolest, infekcije novorođenčeta

-          osobitosti nedonoščeta, specifičnosti njege

-          vođenje medicinske dokumentacije u primaljskoj skrbi

P 20 sati, S 5 sata, KL 80, PKL 35 sati

Kolegij u svom sadržaju nudi suvremeno znanje i vještine iz prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije gastroenteroloških bolesti u Internoj medicini. U okviru ovog kolegija studenti moraju steći minimum znanja i vještina neophodnih za savladavanje kliničkog kolegija (u daljnjem tijeku studija) te za uspješno obavljanje sluzbe. Znanja i vještine koja moraju savladati su: vađenje krvi za laboratorijske analize, davanje intramuskularnih, subkutanih i intravenoznih injekcija, intravenoznih infuzija, asistencija pri endoskopskim intervencijama (gastroskopija, endoskopska hemostaza, biopsija sluznice, vađenje stranih tijela), prikupljanje materijala za mikrobiološku analizu,  uzimanje uzoraka za test ureaze- Helicobacter pylori, postavljanje nazogastrične sonde, ispiranje želuca, parenteralna i enteralna prehrana, priprema i aplikacija parenteralnih lijekova  u gastroenterologiji.

Zadatak nastave ovog Kolegija je educirati studenta znanju i vještinama u okviru dijagnostike i suvremenog lijecenja temeljenog na razumjevanju etiopatogeneze bolesti i postulatima racionalne farmakologije. Kolegij će osposobiti studenta za racionalno klinički prosuđivanje i skrb pri liječenju ulkusne bolesti.

P 9 sati

S 9 sati

M 8 sati

Cilj predmeta je upoznati studente s djelokrugom rada primalje te pojedinačno intervencijama vezanim za pojedina područja primaljske skrbi. Kroz predmet, studenti će dobiti uvid u ulogu i zadaće primalje u perinatalnoj zaštiti, značaj timskog rada i kompetencije primalje u svijetu i kod nas, s naglaskom na  poštivanje profesionalne etike i trenutno važečeg zakonodavstva. 

Tematske cjeline:

-        povijest primaljstva

-        filozofija primaljstva i definicija

-        etika u primaljstvu

-        značenje antenatalne, perinatalne i postnatalne zaštite

-        osnove primaljske skrbi  majke i novorođenčeta

-        osnove primaljske skrbi zdrave i bolesne žene

-        osnove edukacije u cilju planiranja obitelji, svjesnog i odgovornog roditeljstvo, prehrane i higijene u trudnoći, pripreme trudnice za porod,  dojenja i njege novorođenčeta

-        osnove edukacije u cilju očuvanja zdravlja i prevencije bolesti, važnosti redovitih ginekoloških pregleda i ranog otkrivanja bolesti te ublažavanja tegoba klimakterija

-        rad primalje unutar tima -odnos sa suradnicima

-        vođenje medicinske dokumentacije u primaljskoj skrbi

Ciljevi predmeta:

Cilj predmeta je usvajanje općeg i specifičnog znanja, vještina i kompetencija u suvremenoj sestrinskoj  skrbi za zdravo i bolesno dijete u svim segmentima zdravstvene njege poštujući fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest.

Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:

-       procijeniti i razumjeti zdravstvene, edukacijske i suportivne potrebe djeteta i roditelja/skrbnika u svrhu održavanja tjelesnog i duševnog zdravlja, kao i prevencije bolesti te prepoznati fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest;

-       primijeniti proces zdravstvene skrbi prikupljanjem podataka, procjenom, analizom i interpretacijom podataka u svrhu individualizirane i kvalitetne skrbi za zdravo i bolesno dijete;

-       nabrojiti i objasniti pojedine faze u psihomotornom razvoju djeteta, teškoće u rastu i  razvoju, stilove roditeljstva i njihov utjecaj na rast i razvoj djeteta;

-       procijeniti djetetov psihofizički status te koristiti načela terapijske komunikacije u razvoju odnosa: medicinska sestra – dijete - roditelj/skrbnik;

-       educirati roditelja/skrbnika o pravilnoj prehrani, njezi, odgojnim postupcima te zdravstvenoj skrbi za zdravo i bolesno dijete;

-       opisati i razumjeti učinke hospitalizacije na djecu u različitim fazama rasta i razvoja;

-       opisati  etiologiju, simptome, liječenje te zdravstvenu njegu u djece s akutnim i kroničnim bolestima svih tjelesnih sustava;

-       demonstrirati različite načine primjene lijeka u djeteta, pripremu za dijagnostičko-terapeutske  zahvate te ulogu medicinske sestre pri izvođenju medicinskih zahvata;

-       definirati i objasniti hitna stanja u pedijatriji i opisati zdravstvenu njegu u vitalno ugroženog djeteta;

-       definirati i objasniti procjenu boli i načine tretiranja boli u djece te definirati zdravstvenu njegu u djeteta u terminalnoj fazi bolesti.

-       Samostalno demonstrirati znanja i vještine u izravnom kontaktu s zdravim i bolesnim djetetom

-       Provoditi osnovna načela zdravstvene njege zdravog i bolesnog djeteta

-       Procijeniti potrebe, planirati, provoditi i evaluirati, te dokumentirati postupke

-       Primjeniti vještine sestrinskih intervencija

-       Primjeniti metode sigurne brige za dijete u bolnici

-       Poštivati djetetovu osobnost i etička načela

P 22 sata, S 10 sati, KL 70 sati

Sadržaj  kolegija  odnosi  se  na  teorijska  i praktična  znanja  te  vještine  vezane  uz  Zdravstvenu  njegu  majke  i  novorođenčeta.

Sva  teorijska  nastava  praćena  je  kliničkim  vježbama  s  ciljem  osposobljavanja  studenta  za  samostalan  rad.

Tematske  cjeline

 • Zdravstvena  njega  u fiziološkoj trudnoći 
 • Procjena  rizičnih  faktora  za  nastanak  patoloških  zbivanja  u  antenatalnom, interpartalnom i postpartalnom  razdoblju.
 • Zdravstvena  njega  koja  obuhvaća  1, 2, 3 i 4. porođajno  doba.
 • Zdravstvena  njega  kod prijevremenog i/ili hitnog poroda.
 • Zdravstvena  njega prije, za  vrijeme i  nakon  operativno  dovršenog  poroda.
 • Zdravstvena  njega  novorođenčeta (procjena  tjelesnog  sustava, primitivni  refleksi, fototerapija, intenzivna skrb).
 • Zdravstvena  njega  kod  prijevremeno  rođenog  djeteta.
 • Zdravstvena  njega  babinjače, dojenje.

Predavanja = 20 h

Seminari = 4 h

Kliničke vježbe = 60 h

Ciljevi predmeta: Cilj je upoznavanje studenta s problematikom pristupa osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u skladu sa suvremenim pristupima ovoj populaciji. Također je cilj  usvajanje znanja, razumijevanja i načina pristupa specifičnim potrebama osoba s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju s naglaskom na promociju zdravlja i kreiranje zdravstvenih programa. 

Sadržaj predmeta obuhvaća (sati):

Nastavne cjeline predmeta su:

 • Osnovni pojmovi, modeli i pristupi
 • Terminoligija
 • Etiologija oštećenja i invaliditeta
 • Prevencija oštećenja i invaliditeta
 • Pristupi u poimanju osoba s invaliditetom
 • Osobe s invaliditetom
 • Zdravstvena njega osoba s invaliditetom
 • Proces zdravstvene njege osoba s invaliditetom
 • Terapijski koncepti u zdravstvenoj njezi osoba s invaliditetom
 • Tjelesni invaliditet
 • Intelektualna teškoća
 • Autizam
 • Oštećenje sluha
 • Oštećenje vida
 • Gluhosljepoća
 • Poremećaji govorno-glasovne komunikacije
 • Pomagala za osobe s invaliditetom

 

Ciljevi predmeta su: prenijeti studentima osnove sestrinstva i zdravstvene njege, osnovne vještine sestrinske prakse. Stečeno znanje treba omogućiti studentima razumijevanje sestrinstva, poslova i dužnosti medicinskih sestra te pružiti osnove na kojima će se razvijati daljnje znanje i vještine u sestrinskoj praksi. 

 

Očekivani ishodi: Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:

-          objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije zdravstvene njege;

-          opisati povijesni razvoj sestrinstva te navesti najznačajnije osobe iz sestrinske povijesti;

-          opisati sestrinsku skrb vezano uza zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba;

-          opisati prijem, premještaj i otpust pacijenta;

-          provesti prikladan dezinfekcijski i sterilizacijski postupak;

-          izmjeriti vitalne znakove, uočiti odstupanja od normalnih vrijednosti te poduzeti primjerene intervencije;

-          procijeniti tjelesne izlučevine, prepoznati odstupanja i teškoće te primijeniti primjerene intervencije;

-          sigurno primijeniti enteralnu i parenteralnu terapiju;

-          planirati i provesti skrb za bolesnika s kognitivno-perceptivnim teškoćama, starog bolesnika, umirućeg bolesnika;

 • Objasniti sustave vrijednosti na kojima se temelji sestrinstvo
 • Opisati i obrazložiti djelokrug rada bacc. med. tech.
 • Opisati i objasniti kulturalne, duhovne i ostale čimbenike koji utječu na sestrinstvo i zdravstvenu skrb
 • Primjeniti i voditi sestrinsku dokumentaciju
 • Opisati i objasniti organizaciju rada i način pružanja sestrinske skrbi

Sadržaj predmeta obuhvaća (sati):

 

Nastavne cjeline predmeta su:

 1. Zdravstvena zaštita
 2. Razvoj sestrinstva
 3. Kompetencije medicinskih sestara
 4. Sestrinska terminologija
 5. Povijesni razvoj sestrinstva
 6. Teorije zdravstvene njege
 7. Pomoć bolesniku pri disanju
 8. Pomoć bolesniku pri uzimanju hrane i tekućine
 9. Pomoć bolesniku pri eliminaciji
 10. Pomoć bolesniku pri održavanju poželjnog držanja tijekom hodanja, sjedenja i ležanja te pri promjeni položaja
 11. Pomoć bolesniku pri odmoru i spavanju
 12. Pomoć bolesniku pri odabiru odgovarajuće odjeće, odijevanju i svlačenju
 13. Pomoć bolesniku pri održavanju normalne tjelesne temperature
 14. Pomoć bolesniku pri održavanju osobne higijene, dotjerivanju te zaštiti kože i sluznica
 15. Pomoć bolesniku pri izbjegavanju opasnosti koje prijete iz okoline i zaštita drugih od mogućih opasnosti od bolesnika kao što su infekcija i nasilje
 16. Pomoć bolesniku pri komunikaciji s drugima radi izražavanja potreba i osjećaja
 17. Pomoć bolesniku da prakticira svoju religiju i postupa sukladno vlastitim shvaćanjima dobra i zla
 18. Pomoć bolesniku u radu ili produktivnoj aktivnosti
 19. Pomoć bolesniku pri rekreativnoj aktivnosti
 20. Pomoć bolesniku pri učenju
 21. Opći postupci sprječavanja infekcija
 22. Intrahospitalne infekcije i njihovo sprječavanje
 23. Sigurnost medicinske sestre na radnom mjestu
 24. Kardiopulmonalna reanimacija