Kolegij Prijektni menadžment ima za cilj osposobiti studente  za razumijevanje potreba društva i snalaženje u uvjetima dinamičke promjenjivosti tržišta, posebno tržišta rada. Metode i znanja ovog kolegija uz primjenu znanja drugih predmeta stručnog studija, predstavljaju  osnovne alate  uporabom kojih se u uvjetima nedostatka resursa i gospodarske krize studenti  korisnici mogu osloniti na svoj rad i sami inicirati pozitivne promjene.

Zdravlje i samoodgovornost za zdravlje. Wellness i disanje. Wellness i osjetila. Wellness i kretanje. Wellness i rad. Wellness i prehrana. Wellness i razmišljanje. Wellness i komunikacija. Wellness i pronalaženje smisla. Elementi rehabilitacijskog wellness procesa - procjena statusa klijenta, edukacija, akcija, evaluacija. Wellness programi – tipovi, principi i organizacija.

Značaj balneoklimatologije kao struke i znanosti. Prirodne - podjela.

Lječilišno mjesto. Lječilišni uvjeti primjene prirodnih ljekovitih činitelja.

Klimatoterapija. Balneoterapija. Razvrstavanje mineralnih voda.

Razvrstavanje peloida. Karakteristike limana.

Učinci ljekovitih topličkih činitelja. Terapijski učinci hidroterapije.

Utjecaj primjene hipertermije na ljudski organizam. Indikacije i kontraindikacije za balneoterapiju. Zdravstveni i lječilišni turizam.

Povijest fizioterapije u Hrvatskoj i svijetu. Definicija fizioterapije, djelokrug rada fizioterapeuta, uloga fizioterapeuta u suvremenoj fizioterapiji, razvoj današnje fizioterapije, fizioterapijski pristupi i njihove različitosti. Fizioterapija u Republici Hrvatskoj i svijetu. Razine organiziranja fizioterapije: ambulantna, bolnička, patronažna. Timska suradnja i  preduvjeti za timsko djelovanje. Modeli timske suradnje. Tipovi organizacije fizioterapijskih jedinica. Značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci. Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti. Uloga istraživanja u fizioterapiji. Izazovi i mogućnosti edukacije fizioterapeuta u Hrvatskoj i svijetu danas.

Fizikalni čimbenici u fizioterapiji: definicija i uloga u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, osnove balneologije i klimatologije, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, principi simptomatskog i kauzalnog liječenja.

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji, P30; S30; Specifičnosti fizioterapijske procjene kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s akutnim kardijalnim stanjima, kod osoba s posljedicama ishemijske bolesti srca i kroničnim bolestima kardiovaskularnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s opstruktivnim bolestima pluća: KOBP, astma, ekskudativni pleuritis, cistična fibroza; i kod osoba s restriktivnim bolestima pluća: fibroze i atelektaze. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedice neuromišićnih bolesti. Fizioterapija u onkologiji. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod tumora dječje dobi.

Sadržaj kolegija:

 

Screening zdravstvenih rizika i stratifikaciјa sudionika u vježbanju; Kontrola koristi i rizika povezanih s fizičkim vježbanjem; Iznenadna srčana smrt u sportu i vježbanju; Principi zdravstvenog programiranja vježbanja posebnih grupa; Ženska sportska trijada; Upotreba farmakoloških sredstava u sportu i vježbanju; Hematologija vježbanja.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Mišigoj-Duraković, M. (2018.). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Znanje d.d.
2.Mišigoj-Duraković, M., Šatalić, Z., Sorić, M. (2016.). Sportska prehrana. Zagreb: Znanje d.d.
3.Mustajbegović, J., Milošević, M., Brborović, H. (2018.). Medicina rada i sporta. Zagreb: Medicinska naklada


Dopunska literatura:
1.Arnold, B. L., Schilling, B. (2017.). Evidence Based Practice in Sport and Exercise: A Practitioner's Guide to Using Research. 1st Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.
2.Amonette, W. E., English, K. L., Kraemer, W. J. (2016.). Evidence-Based Practice in Exercise Science: The Six-step Approach. 1st Edition. Champaign: Human Kinetics.
3.Fetters, L., Tilson, J. (2019.). Evidence Based Physical Therapy. 2nd Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.

 

 

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi kolegija

Opći cilj kolegija je sinteza i integracija naprednih znanja iz područja sportske medicine i fizioterapije te njihova uspješna implementacija u planiranje, provođenje i evaluaciju fizioterapijskog procesa. Nadalje, cilj je i  razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenja prilikom evaluacije rezultata znanstvenih radova i novih metoda iz tih područja, upoznavanje o najnovijim aplikativnim istraživanjima iz znanstvenog polja i učinkovito korištenje izvora stručno-znanstvenih informacija.

Specifični ciljevi kolegija

Specifični ciljevi kolegija su upoznavanje studenata s najnovijim trendovima i smjerovima iz područja sportske medicine i fizioterapije te evaluacija njihove znanstvene utemeljenosti. Nadalje, studenti će se upoznati sa najnovijim znanstvenim istraživanjima i smjernicama iz znanstvenog polja te će kritički procjenjivati određene izvore stručno-znanstvenih informacija. Usvoјena znanja omogućuјu studentima razumijevanje posebnih tema iz područja sportske medicine, fizioterapije i fiziologije vježbanja te praktičnu aplikaciјu biomedicinskih aspekata vježbanja u cilju redukciјe pretilosti, kardiovaskularnih i endokrinoloških bolesti, pretreniranosti, upotrebe farmakoloških sredstava, sportske anemije i iznenadne srčane smrti. Specifični ciljevi kolegija su i upoznati studente sa specifičnim učincima vježbanja i tjelesne aktivnosti u različitim ekstremnim okruženjima te mogućim nepovoljnim učincima okoliša na funkciju i stanje organizma prilikom tjelesne aktivnosti.

Polaganje ispita:

Student je tijekom semestra obvezan pripremiti dva seminarska projekta koja se sastoje od pretrage, izbora i kritičkog prosuđivanja određenog broja recentnih znanstvenih članaka iz područja sportske medicine i sportske fizioterapije na zadanu temu. Seminarski projekti se usmeno izlažu te se grupno diskutira o temi, a aktivnost u raspravi kontinuirano bilježi. Nadalje, student je obvezan pripremiti seminarski zadatak iz pisanja istraživačkog projekta na temu iz djelokruga kolegija koju samostalno izabire. Seminarski projekti iz područja sportske fizioterapije i sportske medicine donose po 20% završne ocjene, odnosno ukupno 40%. Izrada trećeg seminarskog projekta, odnosno istraživačkog nacrta donosi 40% završne ocjene. Usmeni ispit donosi 20% udjela u završnoj ocjeni, a moguće ga je polagati nakon uspješno obavljenih seminarskih zadatka. Ocjena usmenog ispita ovisit će i o aktivnom sudjelovanju studenata na nastavi.

Sadržaj kolegija:

 

Osnovni principi; Ozljede lokomotornog aparata (mišića, kostiju, ligamenata, tetiva); Mehanizam i etiologija ozljeda; Sportska i zaštitna oprema; Principi tretmana: rame i nadlaktica; lakat; podlaktica, ručni zglob i šaka; leđa; prepone i natkoljenice; potkoljenice; članak; stopalo; glava i trup. Principi tretmana djece i adolescenata. Ekstremna okruženja. Specijalne aktivnosti. Glavni čimbenici rizika. Trening i vježbanje. Rehabilitacija.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Uremović, M., Davila, S. (2018.). Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava. Zagreb: Medicinska naklada.
Dopunska literatura:
1.Brukner, P., Clarsen, B., Cook, J., Cools, A., Crossley, K., Hutchinson, M., PcCrorry, P., Bahr, R., Khan, K. (2016.). Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine: Injuries, Volume 1, 5th Edition. Sydney: McGraw-Hill Education (Australia)
2.Joyce, D., Lewindon, D. (2016.). Sports Injury Prevention and Rehabilitation. London: Routledge.

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi kolegija

Opći cilj kolegija je usvojiti znanja o etiologiji i vrstama ozljeda lokomotornog sustava kao i o specifičnostima rehabilitacije s naglaskom na terapijsko vježbanje. Stečena znanja i vještine omogućit će studentu prepoznati nedostatke lokomotornog sustava i na temelju njih isplanirati terapijsko vježbanje sukladno indikacijama i potrebama korisnika fizioterapije.

Specifični ciljevi kolegija

Specifični ciljevi kolegija su detaljno upoznati i procijeniti funkcije motoričkog sustava, opće i specijalne principe propisivanja terapijskog vježbanja, mehanizam i etiologiju ozljeda lokomotornog sustava te metode rada i evaluiranja učinka terapijskih vježbi kod karakterističnih ozljeda lokomotornog sustava i sukladno dobi i potrebama korisnika fizioterapije. Cilj kolegija je razviti sposobnosti za samostalno planiranje i programiranje terapijskog vježbanja kao sastavnog dijela programa rehabilitacije, praćenje programa oporavka ispitanika i povratak korisnika fizioterapije u stanje prije nastanka ozljede u najkraćem mogućem roku. Nadalje, cilj je i usvajanje znanja i vještina potrebnih za provođenje fizioterapijskog procesa kod specifičnih skupina sportaša i rekreativaca različite dobi, spola i sposobnosti.

Polaganje ispita:

Student je tijekom semestra obvezan napisati i izložiti seminarski rad na zadanu temu. Također, obvezan je samostalno dizajnirati plan terapijskih vježbi na zadanu temu te ga praktično izložiti na nastavi vježbi. Ove dvije aktivnosti donose 50% završne ocjene. Pismeni ispit donosi 25% udjela u završnoj ocjeni, a moguće ga je polagati nakon obavljenog seminarskog i praktičnog zadatka. Usmeni ispit donosi 25% udjela u završnoj ocjeni, a moguće mu je pristupiti nakon uspješno položenog pismenog ispita. Ocjena usmenog ispita ovisit će i o aktivnom sudjelovanju studenata na nastavi.

Sadržaj kolegija:

 

Principi i postupci primjene terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije.

Provođenje aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.

Principi i postupci primjene tehnika manualne terapije uključujući mobilizacije i manipulacije u cilju smanjenja boli, povećanja opsega pokreta, te smanjenja ili uklanjanja oteklina mekih tkiva, upala ili ograničenja; postizanja relaksacije; poboljšanja elastičnosti kontraktibilnog i nekontraktibilnog tkiva; unapređenja funkcije pulmološkog sustava.

Provođenje tehnika manualne terapije uključujući terapijsku masažu, masažu vezivnog tkiva, manualnu limfnu drenažu, akupresurnu masažu, manualnu trakciju, mobilizaciju i manipulaciju zglobova, mobilizaciju i manipulaciju mekog tkiva.

Principi i postupci primjene respiratorne terapije uključujući tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije.

Principi i postupci primjene funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa uključujući aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Principi i postupci primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme.

Popis literature:

Obvezna literatura:
1.Babić-Naglić, Đ. (2013.). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Zagreb: Medicinska naklada.
2.Barak-Smešny, D. (2012). Manualna medicina kralješnice. Rijeka: EDIT.
3.Grozdek, G. (1998.). Temelji medicinske masaže. Zagreb: Hrvatska udruga fizioterapeuta.
4.Hrvatska komora fizioterapeuta (2011.). Kliničke smjernice u fizikalnoj terapiji. Zagreb: Hrvatska komora fizioterapeuta.
5.Kauzlarić, N. (2018.). Ortopedska pomagala - Osnove primijenjene ortotike; primijenjene protetike i rehabilitacije; pomagala za kretanje i njihova primjena. Zagreb: ISPO Croatia, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb.
Dopunska literatura:
1.Berg, K. (2014.). Terapijsko istezanje. Zagreb: Znanje d.d.
2.Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3.Kisner, C., Allen Colby, L., Borstad, J. (2017.). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques. 7th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Company.
4.Brody, L., Hall, C. (2017). Therapeutic Exercise. Moving Toward Function. 4th Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer.
5.Brody, L., Richely Geigle, P. (2009). Aquatic Exercise for Rehabilitation and Training. Champaign: Human Kinetics.
6.Kaltenborn, F., Vollowitz, E. (2018.). Manual Mobilization of the Joints – Vol 1: The Extremities, 8th Edition. Minneapolis: Orthopedic Physical Therpy Products.
7.Kaltenborn, F. (2018). Manual Mobilization of the Joints – Vol 2: The Spine, 7th Edition. Minneapolis: Orthopedic Physical Therpy Products.
8.Kaltenborn, F., Baldauf Kaltenborn, T., Vollowitz, E., Evjenth, O. (2008). Manual Mobilization of the Joints – Vol 3: the Kaltenborn Method of Joint Examination and Treatment: Traction-Manipulation of the Extremities and Spine: basic thrust techniques. Oslo: Norli.
9.McCconnel, A. (2013.). Respiratory Muscle Training: Theory and Practice. 1st. Edition. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.
10.Webster, J., Murphy, E. (2018.). Atlas of Orthoses and Assistive Devices. 5th Edition. Philadelphia: Elsevier.

 

 

Ciljevi kolegija:

Opći ciljevi kolegija

Opći cilj kolegija je usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.

Specifični ciljevi kolegija

Specifični ciljevi kolegija su postizanje sposobnosti za prepoznavanje i kritičko procjenjivanje različitih metoda primjene pokreta, odnosno vježbe u terapijske svrhe. Nadalje, specifični cilj je i usvajanje znanja i vještina za planiranje i provođenje programa terapijskog vježbanja sukladno potrebama korisnika fizioterapije. Nakon položenog kolegija student će biti u stanju samostalno primijeniti manualne tehnike uključujući tehnike masaže, limfne drenaže i osnovne tehnike mobilizacije zglobova sukladno indikacijama i potrebama korisnika fizioterapije. Bit će u stanju prepoznati važnost i indikacije primjene respiratorne terapije te ju pravilno provesti kod korisnika fizioterapije. Nakon položenog ispita bit će u stanju odabrati primjerena pomagala, ortoze, adaptivna, zaštitna i potporna sredstva u postupku liječenja. Završno, nakon završenog kolegija bit će u stanju analizirati i evaluirati učinke terapijskih vježbi, tehnika masaže, limfne drenaže i mobilizacijskih tehnika, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjene pomagala u postupku fizioterapije.

Polaganje ispita:

Kolokviji iz tematskih područja, praktični i usmeni ispit.

Uvod u pravo okoliša. Pojam zaštite okoliša. Vrste zaštite okoliša. Načela prava okoliša (preventivnosti, uzročnosti, kooperacije, opće naknade). Pravni izvori prava okoliša. Ustav Republike Hrvatske. Međunarodni ugovori o zaštiti okoliša. Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj. Propisi o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj.
Opća pravna zaštita okoliša. Zaštita posebno vrijednih dijelova prirode. Nacionalni park. Park prirode. Strogi rezervati. Posebni rezervat. Park šuma. Zaštićeni krajolik. Spomenik prirode. Spomenik parkovne arhikteture. Zaštita šuma. Zaštita voda. Zaštita tla. Zaštita zraka. Zaštita od buke.
Građanskopravna zaštita okoliša. Susjedska prava. Imisije. Tužbe za zaštitu okoliša (ekološka tužba, negatorna tužba, posjedovna tužba, dopuštena samopomoć). Odgovornost za štetu. Kaznenopravna zaštita okoliša. Kaznena djela protiv okoliša. Međunarodno pravo zaštite okoliša. Instrumenti provedbe ekološke politike. Inspekcije na području zaštite okoliša.

1.Uvod u transportno pravo. Opće napomene o transportnom pravu. Pravna regulacija pojedinih vrsta transporta.
2.Suvremeni razvoj transportnih sredstava i način sklapanja ugovora o prijevozu.
3.Teorijski i praktički aspekti poslova vezanih uz transport robe.
4.Pravna regulacija transporta u Republici Hrvatskoj i u pojedinim europskim zemljama.
5.Međunarodno transportno pravo.
Seminarska nastava se odnosi na izlaganje primjera iz prakse od strane studenata. Na temelju teorijskih i praktičnih spoznaja student je dužan izraditi pisani seminarski rad na zadanu temu, kao uvjet za pristupanje ispitu.

Pojam i povijest trgovačkog prava – odnos s drugim granama prava – predmet trgovačkog prava – vrela trgovačkog prava – sudsko i arbitražno rješavanje trgovačkih sporova – pojam i vrste trgovačkih ugovora – značajke trgovačkog ugovora – trgovačko pravo u Europskoj uniji – Konvencija UN o Međunarodnoj prodaji robe – poslovno pregovaranje i sklapanje trgovačkih poslova – ispunjavanje obveza – plaćanje – osiguranje plaćanja – odgovornost za (ne)ispunjenje ugovora – pojedini trgovački poslovi – prijevoz i uskladištenje – osnove o vrijednosnim papirima

Fizioterapija u neurologiji: Fizioterapijski proces u neurološkoj fizioterapiji. Neurofiziološki temelji u neurološkoj fizioterapiji, hijerarhijska i paralelna organizacija središnjeg živčanog sustava, centralni kontrolni posturalni mehanizam, karakteristike normalnog pokreta, Normalne automatske posturalne reakcije, reakcije balansa, voljni i automatizirani pokreti, funkcionalni pokret. Analiza komponenti normalnog pokreta i motoričke aktivnosti: ležeći, sjedeći i stojeći posturalni set, te aktivnosti transfera između posturalnih setova i kompleksnih funkcionalnih aktivnosti. Funkcionalne razine osobe prema klasifikaciji ICF-a (WHO, 2001). Temeljni prinicipi primjene fizioterapijskih koncepata u odraslih osoba s neurološkim oštećenjem. Bobath koncept kod odraslih osoba sa centralnim oštećenjima; pregled, analiza, tretman i evaluacija. Specifičnosti pregleda i tretmana osoba s hemiplegijom ili hemiparezom, te osoba s kraniocerebralnim ozljedama, problemi spastičnosti i asociranih reakcija, problem kompenzacija, specifičnosti tretmana osoba s Mb. Parkinsonom i osoba s multiplom sklerozom, specifičnosti fizioterapije u osoba sa spinalnim ozljedama, fizioterapija u osoba s perifernim lezijama, fizioterapija u osoba s neuromišićnim bolestima. Fizioterapija u psihijatriji: Fizioterapijski proces kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba sa psihosomatskim poremećajima. Fizioterapija u gerijatriji: Specifičnosti fizioterapijskog procesa u gerijatriji, te specijalni aspekti grupne fizioterapije.

Parametri opterećenja; Principi planiranja i programiranja, vrste opterećenja i upravljanje opterećenjem; Testiranje različitih populacijskih skupina (odrasli, djeca, starije osobe); Odabir optimalnog opterećenja u treningu; Preporuke za trening različitih dobnih skupina; Odabir sredstava treninga - komparativna analiza; Linearni i nelinearni modeli periodizacije; Programiranje specifičnih treninga, Izokinetički, izodinamički i izometrijski režimi rada; Evaluacije konkretnih trenažnih procesa i kreiranje hipotetskih trenažnih planova i programa; Studije relevantne literaturne građe; Simulacija konkretnog metodičko organizacijskog oblika rada u različitim periodima godišnjeg trenažnog ciklusa. 

Očekivani ishodi kolegija

Usvajanjem sadržaja predmeta student će moći:

- procijeniti postojeće stanje tjelesne pripremljenosti ispitanika različiti dobnih skupina

- kreirati tjelesnu aktivnost potrebnu za unapređenje željenih sposobnosti

- izabrati najoptimalniju metodu treninga

- izmjeriti i valorizirati izabrane parametre bitne za određenu tjelesnu aktivnost

- utvrditi nastale razlike inicijalnih i finalnih stanja ispitanika i na osnovu razlika preispitati trenažne procese

Veza tjelesne aktivnosti i zdravlja. Tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje. Tjelesna aktivnost specifičnih uzrasnih populacija. Utjecaj i mehanizmi vježbanja u očuvanju funkcionalnih sposobnosti. Fitnes: osnovni pojmovi. Fitnes i zdravlje. Kardiorespiratorna izdržljivost (osnovna fiziologija, korisni učinci, procjena trenutnog stanja i programi za razvoj). Mišićna jakost (osnovna fiziologija, korisni učinci, procjena trenutnog stanja i programi za razvoj). Pretilost - čimbenici razvoja, implikacije na zdravstveni status i strategije saniranja. Stres - pojam, izvori i neki koncepti upravljanja stresom. Tjelesna aktivnost i kvaliteta života. Fleksibilnost – osnovna fiziologija, korisni učinci, procjena trenutnog stanja i programi za razvoj.

Očekivani ishodi kolegija

Nakon usvajanja sadržaja predmeta studenti će moći

- izmjeriti osnovne parametre vezane za kardiorespiratornu izdržljivost i mišićnu jakost

- na osnovu izmjerenog, procijeniti postojeće stanje ispitanika

- odabrati metode efikasne za unapređenje zdravstvenog statusa

- preporučiti tjelesnu aktivnost

Uvod u kineziološku analizu pokreta ljudskog tijela: principi kinematike: osteokinematika, artrokinematika; principi kinetike: sile, poluge, obrtni moment. Klinički aspekti fiziologije i neurofiziologije: klinička primjena motorne kontrole normalnog pokreta: uvjeti ostvarenja normalne kontrakcije mišića, normalnog tonusa vezivnih tkiva i zglobne funkcije kroz aferentno - eferentne živčane putove. Razvoj posture i posturalne adaptacije ljudskog tijela. Normalan pokret - normalna funkcija i posturalna adaptacija te razlikovanje patološkog pokreta - patološke funkcije i posturalne adaptacije. Kineziološka analiza kralježnice: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kralježnice; funkcija mišića, veziva i zglobova trupa za posturalni razvoj i održavanje posture; funkcija vertebralnog dinamičkog segmenta u normalnoj posturalnoj adaptaciji; intrinzična i ekstrinzična stabilnost kralježnice u analizi normalne funkcije. Kineziološka analiza glave, vrata i trupa u funkciji disanja; razumijevanje funkcije disanja, muskulatura i zglobovi u disanju, tlakovi u vitalnim tjelesnim šupljinama u spontanom i forsiranom disanju. Kineziološka analiza glave i vrata u procesu žvakanja, gutanja i mimike: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike temporomandibularnog zgloba, biomehaničke zakonitosti žvakanja i gutanja; karakteristike mimičke muskulature. Kineziološka analiza ramenog obruča: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva u posturalnom razvoju i održavanju normalne posture, biomehanički mehanizmi u normalnoj funkciji ramenog obruča. Kineziološka analiza lakta, podlaktice i šake: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva lakta i šake u posturalnom razvoju i održavanju normalne posture. Uloga biomehaničkih mehanizama u analizi funkcije lakta i šake te razlikovanje fine i grube motorike šake. Kineziološka analiza zdjeličnog dna, zdjelice i zgloba kuka: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva zdjelice i kuka u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture; biomehaničke zakonitosti funkcije zdjelice i zgloba kuka i najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije. Kineziološka analiza koljena: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva koljena u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture.; biomehaničke zakonitosti funkcije koljena te najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije. Kineziološka analiza stopala: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture.; biomehaničke zakonitosti funkcije stopala te najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije. Osobitosti najčešćih posturalnih odstupanja. Primjenjivost stečenih spoznaja u kliničkoj praksi za svaki segment tijela i tijela u cjelini. Analiza uspravnog i sjedećeg stava tijela; analiza transfera; analiza hoda: mišićna aktivnost u ciklusu hoda, potrošnja energije u fazama hoda, vrste hoda, posturalna adaptacija pojedinih segmenata tijela u hodu, klinička primjena kineziološke analize hoda. Analiza funkcionalnih odnosa segmenata tijela pomoću izokinetike.

Očekivani ishodi kolegija

Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

- analizirati status posture

- procijeniti motoričku funkciju čovjeka - preispitati motoričke obrasce

- na osnovu analize utvrditi inicijalno stanje ispitanika

- izvesti zaključak o stanju ispitanika

- odabrati potrebne aktivnosti za unapređenje eventualnih odstupanja od normalnih posturalnih odnosa i obrazaca pokreta

Fizioterapija u liječenju ozljeda kod sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Indikacije i kontraindikacije za primjenu lasera. Indikacije i kontraindikacije za primjenu terapije udarnim valom. Indikacije i kontraindikacije primjene prirodnih ljekovitih činitelja u oporavku od ozljeda. Principi primjene elektrostimulacije i elektromagnetske stimulacije. Karakteristike primjene prirodnina nakon povreda lokomotornog sustava u kombinaciji s drugim modalitetima u fizioterapiji. Terapijske vježbe kod povreda. Potencijalni ozbiljni simptomi i znakovi kod vježbanja nakon povreda.

Obvezna literatura:

1.Ćurković, B. i sur. (2004). Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Medicinska naklada. Zagreb.
2.Pećina, M. (1992). Sindromi prenaprezanja. Globus. Zagreb.
3.Elabjer, E. (2011).  Sportska traumatologija. Medicinska naklada, Zagreb.

Dopunska literatura:

1.Hall, CM., Brody, LT. (2010).  Therapeutic Exercise. 2nd ed. New York, LWW.

2.Rolf, C. (2007). The Sports injuries Handbook. Diagnosis and Management. A&C Black. London
3.Peterson, L., Renstrӧm, P. (2005). Sport Injuries. Their Prevention and Treatment. 3rd Edition. Taylor&Francis, UK.
4.Brukner, P., Khan, K. (2012). Clinical Sports Medicine. McGraw-Hill, Australia.

Fizioterapija u pedijatriji (P–30; S–15; V-15): Zakonitosti, karakteristike i etape normalnog senzomotoričkog razvoja, te usporedba sa odstupanjima u razvoju. Fizioterapija kod najčešćih stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta – nedonesenost, neurorazvojna odstupanja, cerebralna paraliza, pulmološka stanja i bolesti, neuromišićne bolesti, periferne lezije živaca, neuropsihijatrijski poremećaji. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u djece (neuro-razvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka dijagnostika i terapija prema Vojti, Metoda konduktivne edukacije, Halliwick koncept).

Fizioterapija u ginekologiji i porodiljstvu (V-15; S-15): Problematika pacijentica nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena urogenitalnog sustava, post-menopauzalnih problema. Potreba za fizioterapijom u prekoncepcijskom periodu, za vrijeme trudnoće, poroda i u postporođajnom periodu. Uzimanje početnog statusa i primjena mjernih postupaka i testova u području ginekologije i porodiljstva, procjena pacijenata prema različitim slučajevima, izrada programa fizioterapije. Fizioterapija u porodiljstvu (antenatalna, natalna i postnatalna), osnove perinatalne fizioterapije, urogenitalna fizioterapija, postoperativna fizioterapija i rehabilitacija ginekoloških bolesnika. 

Očekivani ishodi kolegija:

  1. ocijeniti tipičan (normalan) motorički i senzorički razvoj djeteta
  2. razlikovati razdoblja u razvoju djeteta i karakteristične osobine svakog
  3. utvrditi odstupanja prema vrsti
  4. kritički prosuditi Vojta koncept
  5. procijeniti mišićno-koštani sustav trudnice
  6. planirati i izabrati fizioterapijske intervencije u antenatalnom, natalnom i postnatalnom razdoblju      

Obvezna literatura 

1.Bošnjak-Mejaški, V. (2007). Neurološki sindromi dojenačke dobi i cerebralna paraliza.   Paediatr Croat; 51 (Supl 1): 120-129.
2.Bošnjak-Mejaški, V., Đaković, I. (2013). Europska klasifikacija cerebralne paralize. Paediatr Croat; 57 (Supl 1): 93-97.
3.Klaić, I. (2001). Specijalne teme u fizioterapiji I, nastavni tekstovi. Visoka zdravstvena škola, Zagreb.
4.Klaić, I. (2007). Specijalne teme u fizioterapiji I, nastavni tekstovi – dodatak. Zdravstveno veleučilište, Zagreb.
5.Kuzmanić-Šamija, R. (2013). Mišićne distrofije – dijagnostika i terapija. Paediatr Croat; 57 (Supl 1): 57-65.
6.Majkić, M. (1997). Klinička kineziterapija. Inmedia, Zagreb.
7.Mardešić, D. (2003). Pedijatrija. 7. dopunjeno izdanje. Školska knjiga, Zagreb.
8.Skočilić, S. (1999). Rana kineziološka dijagnostika i terapija po Vojti, skripta. Visoka zdravstvena škola, Zagreb.
9.Škrbina, D. (2004). Mentalna i osjetilna oštećenja, interni materijal. Zdravstveno veleučilište, Zagreb.
10.Šimunić V. (2001). Ginekologija. Naklada Ljevak. Zagreb.
11.Udruga roditelja djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama u razvoju (2007). Ispravno postupanje s djejtom. Baby handling. Udruga „OKO“. Zagreb.
12.Vojvodić-Schuster, S. (2004). Vježbe za trudnice. Makronova, Zagreb
13.Filipec, M., Jadanec, M. (2017). Odabrana poglavlja u fizioterapiji. Fizioterapija u ginekologiji i porodništvu. Hrvatski zbor fizioterapeuta. Zagreb.

Dopunska literatura
1.Bo, K., Berghmans, B., Morkved, S., Van Kampen, M. (2015). Evidence-based Physical Therapy for the Pelvic Floor. Churchill Livingstone, Elsevier, London.
2.Di Paolo, J., Monpetit-Huynh, S., Vopni, K. (2018). Pregnancy. HumanKinetics, UK.
3.Irion, M., J., Irion, G., L. (2010). Women's health in Physical Therapy. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
4.Haywood, K., M., Getchell, N. (2016). Life Span Motor Development, 6th Edition.
5.Mantle, J., Haslam, J., Barten S. (2004). Physiotherapy in Obstetrics and Gynecology. Butterworth Heinemann, Edinburgh.

6.Vojta Therapy. Reflex Locomotion – The Fundamentals of Vojta Therapy (2019). http://www.vojta.com/en/the-vojta-principle/vojta-therapy 

7.Vojta Diagnostics (2019). http://www.vojta.com/en/the-vojta-principle/vojta-diagnostic/aspects

Kolegij proučava osnove organizacije i metoda rada u upravi, daje prikaz načina rada javne uprave, sustav državne uprave u Republici Hrvatskoj i poslovi državne uprave.

1. Opće napomene o pravu, pravnom sustavu i osnovama hrvatskog gospodarstva. 2. Nositelji gospodarskog poslovanja i subjekti prometa robe i usluga. 3. Subjekti gospodarskog poslovanja u pravnom sustavu. Osnivanje, ustrojstvo, prestanak postojanja. Odgovornost za imovinske obveze trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca. Vrste trgovačkih društava. Povezana društva. Pripajanje i spajanje. Društva kapitala. Preoblikovanje društava. Gospodarsko interesno udruženje. 4. Poslovi prometa roba i usluga. Opća pitanja. Sklapanje ugovora. Sredstva za pojačanje ugovornih obveza. Prestanak obveza. Ispunjavanje obveza. Ugovorna i izvan ugovorna odgovornost. Najznačajnije i najčešće trgovačke transakcije. Osnove prava o vrijednosnim papirima i kartičnom poslovanju. Arbitražno i sudsko rješavanje sporova i mirenje. 5. Pravo konkurencije u unutarnjem prometu. Temelji prava konkurencije. Nelojalna utakmica. Monopolističko djelovanje. Nedopuštene koncentracije. Zaštita slobodnog tržišnog natjecanja. Seminarska nastava se odnosi na izlaganje primjera iz prakse od strane studenata. Na temelju teorijskih i praktičkih spoznaja student je dužan izraditi pisani seminarski rad na zadanu temu kao uvjet za pristupanje ispitu.