Osposobljavanje studenta za samostalno rješavanje kompleksnih zadataka Iz područja konzervacije-restauraclje ¡(li) povezanih znanstvenih i stručnih područja, uz samostalno planiranje, organiziranje i obavljanje posla.

Povezivanje različitih područja konzervatorsko-restauratorske znanosti i prakse. Jačanje interdisciplinarne suradnje.

Maksimalno razvijanje samostalnosti u radu.

Proučavanjem povijesti i tehnologije materijala koji se koriste pri izradi zidnih slika, mozaika i štukatura, stvara se temelj teoretskog razumijevanja njihova korištenja u konzervaciji - restauraciji zidnih slika i mozaika. Simuliraju se srednje složeni konzervatorsko - restauratorski problemi, te razvija ispravan metodološki pristup istima.

Usvajanje temljnih činjenica vezanih za povijesne, povijesno-umjetničke, civilizacijko-kulturološke, a posebno umjetničko-zanatske, odnosno tehničko-tehnološko-strukovne potke razvoja, dosega i značenja zidnog slikarstva i mozaika u prostoru i vremenu, a u užem smislu primjena tih znanja na njihovo očuvanje i zaštitu.