Elektrostatika. Električki naboj. Coulombov zakon. Električno polje. Gaussov zakon. Vektor električnog pomaka. Potencijal elektrostatičkog polja. Vodiči u elekt... više
Razvitak ergonomije. Uporaba statistike u ergonomiji. Fiziološka antropologija. Antropometrija. Fiziološko-antropološka analiza udobnosti vožnje. Utvrđivanje se... više
Mjerne jedinice, Newtonovi aksiomi, pojam sile, pravocrtno gibanje konstantnom brzinom i konstantnom akceleracijom, D´Alembertov princip za pravocrtno gibanje, ... više
Posebnosti u tehničkom crtanju. Tehničko prostoručno skiciranje i konstruiranje. Predočavanje oblika s osnovama nacrtne geometrije. Osnovne geometrijske konstru... više
Komunikologija kao zanost o komunikacijama i komuniciranju, jedan od imperativa modernog razvoja koja proučava organizaciju i funkcioniranje suvremenih komun... više
Osnovni pojmovi i aksiomi statike krutih tijela. Sila. Djelovanje sila na jednu točku. Djelovanje sila na kruto tijelo. Statički moment sile. Momentno pravilo. ... više
Uvod u kinematiku. Kinematika čestice. Kinematika krutog tijela. Analiza mehanizama. Inercijske sile. D'Alambertov princip. Mehanički rad sile. Snaga. Opći ... više
Procesi proizvodnje čelika i ljevova. Zahtjevi na materijale. Statičko-vlačno ispitivanje. Svojstva i primjena općih konstrukcijskih čelika, čelika povišene čvr... više
Materijali. Uvod u materijale. Ustroj kovina (metala) i slitina. Rešetke slitina. Skrućivanje kovina i slitina. Svojstva kovina i slitina. Kemijska svojstva. Fi... više
Nastava Tjelesne kulture na Fakultetu prometnih znanosti se dijeli na osnovne i izborne programe. Pod osnovne programe spadaju sve aktivnosti koje se izvode u t... više