Theoretical assumptions in planning and designingTransport planning types and development planning methodologyWater transport development plans, investment plans and HR plans. Methodology for the production of studies, feasibility studies, methods of study analysis. Project types, planning methodology and pre-planning documentation. Logical framework approach. Projects evaluation and presentation

Osnovni pojmovi o sustavu vodnog prometa, subjektima i obilježjima. Položaj sustava vodnog prometa, kompatibilnost, sinergija. Funkcionalna specifikacija ITS-a ... više
Osnovni pojmovi o brodu i brodarenju. Eksploatacijska svojstva broda. Brodski kompleks. Vrste otpora kretanja broda. Geometrija broda. Nacrt broda. Plovnost bro... više
Brodske konstrukcije (osnivanje broda, kreiranje forme s proračunima, elementi oplate brodskog trupa, faze gradnje broda, montaža trupa i opreme, porinuće broda... više
Mreža plovnih putova Europe i Hrvatske. Klase unutarnjih plovnih putova. Plovni kanali. Plovne rijeke. Uređenje rijeke za plovidbu. Kanaliziranje rijeke. Uređaj... više
Sigurnosne značajke plovnih sredstava na unutarnjim plovnim putovima. Osnovne tehničke značajke plovnih sredstava na unutarnjim plovnim putovima-pogonska jedini... više
Osnovni termini kontejnerskog prometa. Značajke tereta koji se prevoze u kontejnerima. Opći uvjeti rukovanja kontejnerima. Identifikacija kontejnera. Tehničke k... više