Ekonomske značajke zračnog prometa kao uslužne djelatnosti, elementi usluge zračnog prometa. Značajke potražnje za uslugama zračnog prometa, čimbenici utjecaja ... više
Izvješćivanje, analiza i naknadno postupanje u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu. Sustav obveznog izvješćivanja. Sustav dobrovoljnog izvješćivanja. Pro... više
Organizacijska struktura zračnih prijevoznika. Domaća i međunarodna regulativa za upravljanje i poslovanje zračnih prijevoznika. Kratkoročno i dugoročno planira... više
Razvoj zrakoplova i aerodroma. Organizacije u zrakoplovstvu. Podjele aerodroma. Dijelovi. Referentni kod i kategorija. Karakteristike zrakoplova i utjecaj na ae... više
Pojam i sadržaj tehnologije zračnog prometa. Zračni promet kao podsustav prometnog sustava, elementi sustava i specifičnosti. Pregled povijesnog razvoja zračno... više
Analiza i planiranje kapaciteta zračne luke. Kvaliteta u prihvatu i otpremi. Mjerodavna vršna opterećenja. Prognoze prometa. Analiza i planiranje kapaciteta uzl... više
Strategijsko planiranje u zračnom prometu. Projekcija razvoja zračnog prometa. Međunarodni propisi. Nacionalna regulativa. Strategijski dokumenti na globalnoj, ... više
Prometni i vrijednosni učinci zračnih prijevoznika. Produktivnost zračnog prijevoznika, indikatori produktivnost rada, goriva, zrakoplova, vrijednosni pokazatel... više
Regulativa prihvata i otpreme putnika i prtljage. Priprema leta, postupak prijave putnika na let, dodjela sjedala i prioriteti ukrcaja, status rezervacije i vrs... više
Uvodni pojmovi u prihvatu i otpremi tereta u zračnom prometu. Odgovornost sudionika unutar tehnološkog procesa prihvata i otpreme tereta. Dokumentarna podloga p... više
Osnove tehnologije prihvata i otpreme zrakoplova. Faze tehnologije prihvata i otpreme zrakoplova. Operativne faze prihvata i otpreme zrakoplova. Regulativa prih... više