Grafički koordinatni prostor, ispisni koordinatni prostor i programiranje koordinatne mreže. Pravila pisanja naredbi i parametara u stog orjentiranom grafičkom jeziku. Pojam grafičke stranice i pripadne mjerne jedinice. Apsolutno i relativno programiranje linija i staza, zatvaranje staza i  njihovo popunjavanja. Stvaranje grafičkih oblika u više razina (layer).  Kontrola završnog oblika linija, spajanja linija i isprekidanost linija. Programiranje kružnih i tangentnih oblika i kružnih isječaka. Bezier krivulja i njen matematički izvod. Vrste spajanja Bezier krivulja. Spajanje Bezier krivulje s tangentnom krivuljom.  Sačuvanje i obnavljanje grafičkog stanja. Rotacije, translacije, vodoravne i okomite transformacije koordinatnog sustava. Kontrola ispune i „rupe“ objekta s programiranjem orjentacije staze u smjeru sata i suprotno od sata. Višestruke transparencije objekata po par-nepar broju prelazaka ishodišne zrake. Upravljanje stog memorijom.  Aritmetički i logički operatori u PostScript jeziku (predstavnik PDL jezika).  Programske petlje u grafičkim programskim jezicima. Repetiranje i transformacija grafičkih oblika. Programiranje tonalnih prijelaza u RGB, CMYK i HSB kolornim prostorima. Grupiranje grafičkih oblika. Individualna programska manipulacija nad slovnim znakom i konvertiranje ovojnice u vektorsku stazu. Funkcije tekstualnih nizova i polja podataka. Programska kontrola fonta i teksta u PostScript jeziku. Optimizacija upotrebe memorije programskom kontrolom stoga.