[Predavanja, 15 sesija po 3 nastavna sata]

1.  Upoznavanje sa sadržajima kolegija,  pravima i obvezama članova kolegija. 

Tradicionalni i suvremeni pojmovi o logici. 2. Uloge logike u obrazovanju---logika kao preduvjet didaktičkog umijeća, logika kao nastavni sadržaj i logika kao formalni cilj obrazovanja. Pregled povijesti logike u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na položaj logike u učiteljskom obrazovanju. 3. Veznici u gramatici i logici. Istinitosnofunkcionalni veznici. Prirodni jezik i formalni jezik. 4. Rječnik logike prvog reda. Predikati i individualne konstante. Predikat identiteta. Kvantifikatori. 5.  Izražajna snaga jezika logike prvog reda. Višeznačnost običnog jezika i jednoznačnost pojmovnog pisma. Karakteristični prijevodi---višestruka kvantifikacija, redoslijed kvantifikatora, kategorični sudovi... 6. Opisi svojstava odnosa. Odnosi i funkcije. Iskazivanje količine.  Pojmovi o prirodnom broju u filozofiji matematike i Piagetovo istraživanje dječjeg pojma o broju. 7. Logika prvoga reda kao sustav prirodne dedukcije. Zaključivanje kao postupanje po pravilima. Prirodna dedukcija i mogućnost učenja mišljenja. 8. Pravila za istinosnofunkcionalne veznike (negacija, konjunkcija, disjunkcija, kondicional, bikondicional) i konstantu falsum. 9. Logika prvoga reda kao sustav prirodne dedukcije II. Pravila za predikat identiteta i pravila za kvantifikatore. Umijeće dokazivanja i kritičko mišljenje. 10. Logička svojstva i odnosi definirani na sintaktički način (konzistentnost, slijed, neovisnost).. Aksiomatski sustav, njegova struktura i željena svojstva. Logika kao teorija---usporedba različitih deduktivnih sustava. 11. Naivna teorija skupova---aksiomski oblik apstrakcije i aksiom ekstenzionalnosti. Dokazi jednostavnih poučaka. Nekonzistentnost naivne teorije skupova. 12. Osnovne ideje semantike logike prvog reda. Struktura prvog reda i tumačenja. Definicija istine u tumačenju. 13.  Logička svojstva i odnosi  definirani semantički (konzistentnost, slijed, neovisnost). Primjena semantike logike prvog reda u razumijevanju komunikacije. 14. Osnovna svojstva logike prvog reda---potpunost, pouzdanost, neodlučivost. Mišljenje i računanje---Turingovi strojevi. Rasprava o naučivosti---što se može naučiti. Mogućnost nastave mišljenja. 14.  Logička struktura objašnjenja prirodnih događaja i razumijevanja ljudskog čina.  Piagetova istraživanja razvoja logičkih sposobnosti. 15.  Logika i komunikacija: trendovi razvoja suvremene logike i njezine obrazovne primjene. 

Cilj predmeta je studentima pokazati razvoj kritičkog mišljenja od antičkih doba do danas, ali i osposobiti ih da samostalno mogu izvoditi radionice za kritičko mišljenje te da mogu u svoju nastavu uključivati razne strategije za razvoj kritičkog mišljenja.

Teme: 

1. Što je kritičko mišljenje? (2 sata)

2.  Razvoj koncepta kritičko mišljenja od pred-sokratovaca do John Dewey (2 sata)

3.  John Dewey i reflektivno mišljenje (2 sata)

4.  Razvoj koncepta kritičkog mišljenja u 20. i 21. stoljeća (2 sata)

5.  Mathew Lipman i multidimenzionirano mišljenje (2 sata)

6. Filozofija s djecom (2 sata)

7. Povezanost i razlike između kreativnog i kritičkoga mišljenja (2 sata)

8.  Igra kao put razvoja kritičkog mišljenja (2 sata)

9.  Upotreba priča u nastavnim materijalima za razvoj kritičkoga mišljenja (2 sata)

10.Strukturirani dijalog (2 sata)

11. Zajednica filozofskih istraživača (philosophical inquiry) (2 sata)

12. Umijeće pitanja - kako dobo usmjerenim pitanjima potaknuti djecu na promišljanje? (2 sata)

13. Sokratski dijalog u nastavi (2 sata)

14. Primjeri dobre prakse učenja za mišljenje danas (2 sata)

15. Kako modificirati postojeće edukativne materijale i prilagoditi ih 'učenju za mišljenje' (2 sata)