Photo by Sam Moqadam on Unsplash

Prezentacijske vještine na engleskom jeziku na drugom semestru treće godine preddiplomskog redovnog i izvanrednog sveučilišnog studija u akademskoj godini 2020./2021.