Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis Predmet, odnosno kolegij Tehnike poslovnog odlučivanja bavi se problematikom odlučivanja u kontekstu upravljanja organizacijom, odnosno poduzećem. Poslovni procesi i poslovne aktivnosti temelje se na odlukama i odlučivanju, a što je potaklo i brojne teoretičare na znanstveno izučavanje odlučivanja i procesa donošenje odluka.
Iako je u suštini riječ o tematici koja je velikom mjerom bazirana na različitim teorijama i školama učenja, kolegij će nastojati maksimalno problematiku odlučivanja sagledavati kroz prizmu praktične promjene.
kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.
Kratki opis kolegija.