Tube Chop

Tube Chop je alat koji se koristi za obradu videa objavljenih na kanalu YouTube. Korisnici upisuju web adresu videa kojeg žele obraditi te izrezuju dio videa za koji žele da se prikazuje. Obrađeni video se nalazi na stranici TubeChop te se može podijeliti s korisnicima dijeljenjem poveznice na video, ugradnjom u web stranicu ili putem društvenih mreža.

Primjer: Izrada GRID formata kolegija (izvorni video)

» Web 2.0 alati