Anatomija proučava normalnu građu ljudskog tijela. Cilj je kroz Sustavnu anatomiju proučiti obilježja organa, njihovu opskrbu krvlju i inervaciju. U sustavnom pristupu organi su grupirani prema zajedničkoj funkciji. Posebni naglasak u nastavi je na općim anatomskim principima važnim za razumijevanje građe i funkcije ljudskog tijela. Uz sustavnu anatomiju proučava se i Topografska anatomija što podrazumijeva učenje obilježja organa s obzirom na njihov smještaj i međusobni odnos s okolnim strukturama. U topografskom pristupu organi se proučavaju prema položaju u ljudskom tijelu.

U praksi, svi organi u tijelu pripadaju nekoj anatomskoj regiji i nekom tjelesnom sustavu. Stoga se u kliničkoj praksi postavlja dijagnoza sukladno i sustavnom i topografskom pristupu.

Ljudsko tijelo se može jasno podijeliti u 8 velikih dijelova/modula (glava, vrat, prsa, trbuh, zdjelica, leđa, gornji i donji udovi) koji se dalje mogu podijeliti u regije. Proučavanje tijela kroz regije omogućuje bolje razumjevanje odnosa građe i funkcije organa.

Cilj predmeta Anatomija za polaznike Studija dentalne medicine je detaljno savladati sustavnu, funkcionalnu i topografsku anatomiju regija glave i vrata te funkcionalnu anatomiju lokomotornog, kardiovaskularnog, dišnog, probavnog, mokraćnog i spolnog sustava, kao i perifernog živčanog sustava, uključujući i osnove organizacije glavnih motornih i osjetnih sustava. Također, studenti će se upoznati s osnovama topografske anatomije ostalih regija tijela.predavanja 20 sati, seminari 20 sati i vježbi 20 sati predavanja, seminari i vježbe se održavaju na Medicinskom fakultetu, Šalata 3 Predavanja slušaju studenti... više
Nastava kolegija Stanična biologija s genetikom održava se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kolegij podučava studente dentalne medicine o osnovn... više