Karijesologija je bazično područje stomatologije koje temeljem znanja o razvoju zuba i potpornih tkiva, histologiji i kemijskom sastavu tvrdih zubnih tkiva pro... više
Fizika primjenjiva u radiologiji, uređaji i proces stvaranja analognog i digitalnog radiologijskog prikaza. Način radiologijskog prikaza patologijskog procesa p... više
Cilj predmeta je usvojiti znanje o patogenezi i patofiziologiji patoloških procesa kao i morfološkom supstratu patoloških promjena na nivou makroskopskih, mikro... više