Upoznavanje s radiologijskim postupcima i aparaturom. Važnost indikacija za radiologijsku dijagnostiku kao i odabir pravog algoritma. Analiza i prepoznavanje n... više

Students will be introduced to contemporary Infectology with special focus to head and neck infections. They will also be introduced to existing controversies in infectious diseases and potential topics for scientific research. Particular attention will be paid to principles and the rational use of antimicrobial therapy. They will also be familiar with the possibilities and principles of prophylaxis of infectious diseases.

Students are expected to be trained for rational and practical approach to the patients with orofacial infections, recognizing oral manifestations of infectious diseases, correct differential diagnosis and solving practical problems related to diagnosis, prophylaxis and treatment.


Studenti će steći znanja iz suvremene infektologije s posebnim osvrtom na infekcije glave i vrata. Upoznati će se i s postojećim kontroverzama u infektologiji te potencijalnim temama za znanstvena istraživanja. Osobita pažnja će se posvetiti principima i racionalnoj uporabi antimikrobne terapije. Također će se upoznati s mogućnostima i principima profilakse infektivnih bolesti.

Očekuje se da će studenti po završetku nastave biti osposobljeni za racionalni pristup bolesnicima s orofacijalnim infekcijama, prepoznavanje oralnih manifestacija infektivnih bolesti, ispravno diferencijalno-dijagnostičko razmišljanje i rješavanje praktičnih problema povezanih s dijagnostikom, profilaksom i liječenjem.


Upoznavanje studentata stomatologije s anatomijom, fiziologijom i funkcijom oka i periorbitalne regije. Naglasak je na povezanosti bolesti usne šupljine i utje... više