Glavni cilj programa je edukacija budućih doktora dentalne medicine, koji imaju široku akademsku naobrazbu i adekvatno kliničko iskustvo u obavljanju različiti... više