Telekomunikacijski koncepti, definicije, terminologija i principi. Standardizacijske organizacije i tijela u telekomunikacijama. Transmisijski sustavi - tehnolo... više
Izvori informacija i komunikacijski zahtjevi u prometnom sustavu. Teorija informacija. Kontinuirani i diskretni signali. Pohrana i zapis informacija. Podaci, go... više
Temelji umrežavanja i mrežnog usmjeravanja ovisno o načinu prijenosa jedinice informacije (kanalom ili paketom). Općenito o komutacijskim procesima i sustavima.... više
Radiokomunikacije: teorijske osnove, radiokomunikacijski sustav. Tehnike višestrukog pristupa (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, OFDMA). Tehnike prijenosa u proširenom sp... više
Općenito o porukama i signalima. Šum. Izvori i vrste šuma. Utjecaj šuma. Govor i zvuk. Elektroakustička pretvorba. Govorni signal. Analiza govornog signala. Dig... više
Životni ciklus, logistička potpora, modeli i modeliranje. Pouzdanost: količinski opis, slučajna varijabla "trajanje ispravnog rada", brzina kvarenja, ek... više
Uvod u planiranje telekomunikacijskih mreža. Vrste planova u postupku planiranja telekomunikacijskih mreža. Tehnika planiranja telekomunikacijskih mreža. Mrežno... više
Vrste prijenosnih medija u telekomunikacijskim sustavima i mrežama. Općenito o prijenosnim medijima. Tehničke (elektrotehničke i konstruktivne) značajke. Primar... više
Uvod i pregled razvoja računalnih mreža i Interneta. Rubna razina mreže, jezgra mreže. Slojevita arhitektura i modeli (ISO OSI, TCP/IP). Aplikacijska razina (We... više
Definicija i funkcije terminalnih uređaja u informacijsko-komunikacijskim sustavima. Klasifikacije i raznovrsnost terminalnih uređaja. Funkcijski elementi termi... više