Cilj predmeta je upoznavanje doktoranada sa inovativnim načinima prikupljanja podataka za potrebe prometnih analiza. Sadržaj čine sljedeće teme: metode za priku... više
Cilj predmeta je povezivanje rezultata znanstveno istraživačkog rada i vlastitog znanja doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu. Sadržaj čine sljedeće teme: klas... više
Cilj predmeta je upoznavanje doktoranda s metodičkim postupcima identificiranja ključnih parametara tehnoloških procesa u prometnom sustavu u realnom okruženju.... više
Cilj predmeta je osposobiti studente za razumijevanje i vrednovanje sustava upravljanja zračnim prometom te za identifikaciju problema i istraživanje mjera za p... više
Cilj predmeta je upoznavanje studenata s praksom strategijskog prometnog planiranja od globalne do lokalne razine, statičkog i dinamičkog strategijskog planiran... više
Cilj predmeta je stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje metoda i tehnika matematičkog i simulacijskog modeliranja, te vještina potrebnih za korištenje raču... više
Cilj predmeta je stjecanje spoznaje o važnosti teorijskih osnova primijenjene statistike u tehnologiji prometa i transporta neophodnih za razumijevanje i primje... više
Cilj predmeta je osposobiti studenata za razumijevanje i vrednovanje performansi letjelica (aviona i helikoptera) te pripremiti studenta za identifikaciju probl... više
Cilj predmeta je stjecanje znanja o naprednim alatima za optimizaciju skladišnih sustava i operacija i njihova primjena u realnim sustavima te usvajanje i primj... više
Cilj predmeta sastoji se u povezivanju rezultata znanstveno istraživačkog rada, znanja, iskustva i sposobnosti doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu koja se od... više
Cilj predmeta je upoznati doktorande s tehnikama i metodama vrednovanja prometnih projekata temeljem kojih se donosi odluka o optimalnoj varijanti i u konačnici... više
Cilj predmeta je upoznati doktorande o aktualnim problemima i pravcima istraživanja u području zrakoplovne navigacije te ih osposobiti za daljnje samostalno ist... više
Cilj predmeta je povezivanje rezultata znanstveno istraživačkog rada, znanja, iskustva i sposobnosti doktoranda u novu funkcionalnu cjelinu vezanu za istraživan... više
Cilj predmeta je pripremanje studenata za razumijevanje uloge ljudskog čimbenika u prometu te upoznavanje sa štetnim utjecajem pojedinih vidova prometa na zdrav... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sustava zračne plovi... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sustava zračne plovi... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremanje doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sustava zračne plovi... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja sigurnosti u cestovno... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja funkcionalne učinkovi... više
Cilj istraživačkog seminara je pripremiti doktoranda za provođenje samostalnog, izvornog i za znanost relevantnog istraživanja iz područja eksploatacije i održa... više
Cilj predmeta je osposobiti doktoranda za razumijevanje strukture i ponašanja ekspertnih sustava. Upoznati doktoranda s temeljnim tehnologijama umjetne intelige... više