Uloga organizacije prometa. Uvod u kibernetiku. Usporedba željezničkih prometnih procesa i prirodnih procesa. Mehaničko upravljanje i automatizacija. Proces reg... više
U okviru ovog kolegija studente se upoznaje s osnovnim načelima umjetne inteligencije i mogućnošću njezine primjene u okviru željezničkog prometa. Objašnjavaju ... više
Uvod u željezničku signalizaciju. Razvoj željezničke signalizacije. Osnove digitalnog upravljanja. Elementi željezničkih signalno-sigurnosnih uređaja. Osiguranj... više
Osnovna funkcionalna podjela telekomunikacija. Željezničke telekomunikacije. Podjela željezničkih telekomunikacija prema funkcionalnosti. Visokofrekventne telef... više