Osnovne tehničko-eksploatacijske značajke prijevoznih sredstava, podjela i definicija prijevoznih sredstava. Motorna vozila (podjela, definicija osnovnih veliči... više
Suvremeni pristupi istraživanja cestovno prometne sigurnosti. Elementi očevida pri prometnim nesrećama. Istraživanje brzine kretanja motornih vozila. Prometno t... više
Eksplotacijsko - tehničke osobine vozila vezane za kretanje, pouzdanost i proizvodnost. Vučna dinamičnost vozila. Analiza karakterističnih režima kretanja. Poka... više