Usvojiti kompetencije za kvalitetnu primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u planiranju, provedbi i vrednovanju zdravstvene njege i pratećih procesa, te omogućiti sudjelovanje u procesima planiranja i izgradnje zdravstvenih informacijskih sustava i ostalih informatičkih rješenja vezanih uz sestrinstvo i zdravstvo.

Usvojiti kompetencije potrebne za upis, analizu i tumačenje podataka u sestrinskoj djelatnosti i biomedicini te statističko zaključivanje, korištenje i tumačenje statističkih testova te uporabu računalnih programa za statističku obradu podataka.