Jing

Jing je besplatan alat koji je namijenjen snimanju ekrana. Jednostavan je za korištenje te omogućava snimanje ekrana u obliku slike (format PNG) ili videozapisa (format SWF). Korisnik može snimati cijeli ili samo dio ekrana. Prije snimanja videozapisa treba imati na umu da snimke mogu biti duljine do pet minuta te je korisno znati što treba snimiti jer naknadno uređivanje snimki nije omogućeno.
Snimljeni materijal može se pohraniti na lokalni disk ili iz programa Jing izravno poslati na servis Screencast.com na kojem korisnik treba imati otvoren račun. Osim materijala izrađenih u Jingu, servis Screencast.com može se rabiti i za pohranu drugih materijala i dokumenata te korisnik može drugim osobama dati dozvolu pristupa pohranjenim materijalima na tom servisu.

Kako bi koristili Jing potrebno ga je instalirati na računalo.

Web stranica: https://www.techsmith.com/jing.html 

Primjer: Postavljanje videa unutar e-kolegija 

» Web 2.0 alati