Web 2.0 alati


Popis korisnih Web 2.0 alata.

PREPORUČAMO PROČITAJTE:

Audit of digital and interactive learning resources for European Vocational Training and Higher Education - priručnik s preporučenim web 2.0 alatima (2016)

Pregled rječnika korištenjem ovog indeksa

A | B | C | Č | Ć | D | | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | Lj | M | N | Nj | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | SVE

C

Create Debate

Create Debate je alat koji pruža mogućnost provedbe on-line debata gdje studenti i nastavnici mogu na asinkron način razmjenjivati stavove i mišljenja vezano uz određenu tematiku te time razviti vještine kritičkog razmišljanja i argumentiranog izražavanja. On-line debata može biti dobar uvod u temu koja slijedi ili nastavak rasprave na temu koja je održana. Rasprave u on-line okuženju mogu pokrenuti i nastavnici i studenti.

Prilikom izrade debate potrebno je odabrati vrstu debate - „For/against“ debate ili „Perspectives“ debate.

Debata vrste „For/Against“ organizirana je kroz dvije suprotne strane: Za i Protiv. Preporuka je da se naslov debate formira u obliku pitanja gdje bi stav pokretača debate trebao biti neutralan. Odabirom strane (za ili protiv) sudionici debate upisuju argumente. Najbolji argumenti mogu biti ocijenjeni glasovima te onaj s najviše glasova dolazi na vrh liste svih argumenata.

U debati vrste „Perspectives debate“ naslov debate potrebno je formirati u obliku otvorenog pitanja te svojim argumentima studenti brane svoj stavove. Kod ove vrste debate nema odabira strane za ili protiv.

 „Challenge debate“ je vrsta debate koja omogućava raspravu između dvije osobe. Ova vrsta debate dijeli se na dva tipa: Open challenge i Challenge User.

Kod Open challenge debate, nova izrađena debata se postavlja kao otvorena za sve korisnike sustava Create Debate te bilo tko može prihvatiti taj javni poziv i sudjelovati u raspravi jedan na jedan.

Kod Challenge User debate, pokretač debate može izabrati korisnika u sustavu s kojim će započeti raspravu jedan na jedan. Ova vrsta debate može se koristiti kao on-line rasprava između studenata (u parovima) na određenu temu kao dio domaće zadaće. Zaključci rasprave se mogu prezentirati na satu ili predati kao izvještaj u e-kolegiju kroz aktivnosti Zadaća, Forum ili Wiki.

Nakon što se odabere vrsta debate, potrebno je definirati naziv debate, opis, oznake (za lakši pronalazak rasprave), datum završetka, kategoriju u koju rasprava pripada te ikonu rasprave. Pokretač online debate može pozvati sudionike upisujući njihove e-mail adrese gdje će sudionici dobiti pozivnicu u svoj mail sandučić ili kopirajući web adresu debate te ju postaviti unutar svog e-kolegija.

Sučelje alata je na engleskom jeziku te je za pristup potrebno izraditi korisnički račun. Korištenje alata je besplatno.

Web stranica: http://www.createdebate.com/