Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika RŠ dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika RŠ u svrhu unapređivanja kvalitete u nastavi.

Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika IZSI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika IZSI u svrhu unapređivanja kvalitete u nastavi.

Usvojene spoznaje, iz područja vojne psihologije, razumjeti, povezivati i primjenjivati u procesu vođenja taktičkih postrojbi u svim operativnim područjima. Analizirati i kritički procjeniti ponašanje i doživljavanje pojedinaca i vojnih skupina te rješavanje složenih problema u djelomično nepredvidljivim uvjetima.

CILJ PREDMETA: upoznati se sa sustavom logističke potpore OS RH, strukturom, procesima i važnosti logistike u cilju osiguranja pravodobne, kvalitetne i neprekinute (kontinuirane) potpore pripadnika / postrojbi OS RH u zemlji, a isto tako i u inozemstvu kada su angažirani u međunarodnim vojnim operacijama i misijama NATO saveza, UN-a ili EU.

Cilj predmeta:

Razumijevanje, povezivanje i primjena spoznaja iz područja vojne psihologije u procesu vođenja taktičkih postrojbi. 

Prepoznavanje, analiza i kritična procjena ponašanja i proživljavanja pojedinaca i skupina u vojnom okruženju te rješavanje složenih problema u djelomično nepredvidljivim uvjetima.


Vrednovanje kvalitete nastavnika i predmeta od strane polaznika VDI dio je sustava osiguranja kvalitete u nastavi HVU "Dr. Franjo Tuđman". Cilj  provedbe anketa je vrednovanje kvalitete nastavnog rada nastavnika na pojedinom predmetu te samog sadržaja predmeta od strane polaznika VDI u svrhu unapređivanja kvalitete u nastavi.

Cilj predmeta je upoznati polaznike sa procesom planiranja operacija na operativnoj i strategijskoj razini korištenjem aktualnih metodologija planiranja i izgraditi sposobnost prilagodbe promjenama.

VOJNOORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA 

- temelji organizacijske psihologije vojsci

Cilj:

Razumjeti, povezivati i primjenjivati spoznaje iz organizacijske psihologije radi poboljšavanja procesa upravljanja ljudskim potencijalima i razumijevanja organizacijskog ponašanja u suvremenom vojnom okružju.

Kroz sistematizaciju postojećih te stjecanje novih znanja o krizama razumjeti i moći analizirati osnovne pojmove i načela kriznog upravljanja, mjesto i ulogu državnih institucija i oružanih snaga u krizama, prirodnim i tehničko tehnološkim katastrofama u RH i izvan nje. Moći pojasniti  sastavnice, poveznice i osnovne koncepte koji se primjenjuju u ciklusu: prosudba ugroza – izrada planova postupanja u krizama – provedbe procesa obrambenog planiranja u RH i NATO-u.

Stjecanje znanja o temeljnim obilježjima borbenih rodova, rodova borbene potpore i
službi OSRH. Ukazati na važnost njihove integracije (združivanja) u čitavom spektru
operacija taktičke razine.