Cilj je kolegija upoznati studente s metodologijom dizajna obrazovnih sadržaja u digitalnom okruženju koji uzimaju u obzir principe instrukcijskog dizajna, kao i principe dizajna usmjerenog korisniku. Takvim pristupom stvaraju se pretpostavke za unaprjeđenje ukupnog korisničkog iskustva e-učenja. Nakon upoznavanja s temeljnim konceptima iz područja psihologije učenja i interakcije čovjek-računalo studenti će kroz praktične aktivnosti na seminarskoj nastavi razviti kompetencije potrebne za oblikovanje digitalnih obrazovnih sadržaja. Pritom će primjenjivati metodološke postupke potrebne za dizajn i vrednovanje obrazovnih sadržaja i interaktivnih sustava za e-učenje. Na kolegiju se potiču suradničke aktivnosti, primjena strategija samoreguliranog učenja i razvoj pozitivnog stava prema cjeloživotnom učenju.