Kolegij omogućuje studentima stjecanje temeljnih znanja iz digitalne obrade i analize slike, opisuje tehnike i alate za poboljšanje, segmentiranje, transformiranje i rekonstruiranje slika pri čemu  osposobljava studente za procjenjivanje optimalne metode za poboljšavanje slike te izdvajanje korisnih značajki.

Poboljšavanje slike obuhvaća metode uklanjanja šuma (Denoising) i grešaka (Artefacts) u slici, metode poboljšavanja kontrasta (Sharpening) te metode detektiranja objekata u slici (detekcijski algoritmi) koje se koriste u gotovo svim poljima ljudskog djelovanja: medicina, biologija, informatika, industrija i mnogi drugi.

Kolegij se provodi i praktično u programskom jeziku Python gdje studenti pišu  vlastiti kôd koji rješava stvarne probleme i zadatke iz područja obrade i analize slike.