Izvanredni studij - Istraživačke metode u informacijskim znanostima.