Kolegij predstavlja uvod u geografiju kao znanstvenu disciplinu, govori o razvoju geografije, njezinoj strukturi i glavnim obilježjima. Nakon uvodnog izlaganja o položaju geografije unutar sustava znanosti, sljedećih nekoliko predavanja je posvećeno razvoju geografije od antike do današnjih dana. Obrađuju se najvažnije geografske škole (njemačka, francuska, britanska, američka, ruska) kao i njihovi predstavnici. Zasebno se proučava razvoj geografije u Hrvatskoj. Nakon toga se analizira struktura geografije; njezina podjela na opću i regionalnu te fizičku i antropogeografiju u sklopu kojih se studenti upoznaju s osnovnim geografskim (pod)disciplinama. Posebna pažnja je posvećena regionalnoj geografiji i njezinim značajkama unutar metodološkog sustava geografije. To se odnosi na pojam regije i regionalizacije, NUTS regija, regionalizma, upravno-teritorijalnih jedinica i drugih aspekata regionalnogeografske tematike.