Dječja književnost i književnosti za mlade u odnosu na matičnu književnost. Teorijske pretpostavke. Umjetnička vrijednost dječje književnosti. Primijenjenost djetetu.  Terapijska funkcija dječje književnosti.
Vrste dječje književnosti: dječja poezija, dječja priča, bajka, dječji roman (roman o djetinjstvu, roman o odrastanju,  roman o životinjama, pustolovni roman, znanstvenofantastični roman, povijesni roman), igrokaz, granične vrste.
Povijest svjetske književnosti za djecu i mladež. Povijest hrvatske književnosti za djecu i mladež.
Analiza relevantnih književnih djela hrvatske i svjetske književnosti kao i određenih fenomena dječje književnosti.
Interdisciplinaran pristup književnom tekstu.

Kolegij Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske sastoji se
od preglednog i analitičnog upoznavanja studenata s kulturnom,
književnom, materijalnom, i duhovnom baštinom Boke kotorske. Osim
povijesnog pregleda razvoja Boke kotorske, studenti će imati priliku
učiti o umjetničkoj baštini Boke koja je bogata i raznovrsna. Kolegij će obrađivati hrvatsku književnost Boke kotorske predstavljajući
pojedinačno zaslužne i renomirane pisce koji su svojim književnim
opusom doprinijeli umjetničkoj i kulturnoj kvaliteti. Osim književnosti i
književnika kolegij će studentima prestaviti značajne Bokelje koji su
svojim djelovanjem i tendencijama unaprijedili kulturu i povijest Boke
kotorske. Posebna pozornost bit će posvećena Bokeljskoj mornarici
koja uspješno čuva tekovine tradicije hrvatskoga naroda i hrvatske
kulture. Shodno nazivu Boke- Zaljev svetaca - kolegij će posvetiti
pozornost i svetcima i blaženicima Boke kotorske. Cilj kolegija je
studente upoznati s nedovoljno poznatim hrvatskim autohtonim
dijelom na istočnoj jadranskoj obali te im prikazati jedan segment
hrvatske književnosti koji je opstajao na hrvatskom jeziku izvan fizičkih
granica današnje Republike Hrvatske.

Proučavanje fimske teorije u nastanku filma. Predstavljanje povijesti filma kroz umjetničke,
kulturološke, umjetničke, sociološke i psihološke aspekte filmske umjetnosti. Proučavanje djela
renomiranih redatelja i stvaranje kritičke misli o njihovim produktima. Proučavanje filmskih pravaca
i njihovih utjecaja na razvoj filmske umjetnosti i industrije. Proučavanje nastanka filma u tehničkom
i izvedbenom smislu. Analiziranje filmske kritike te uočavanje strategija za kvalitetno kritičko
mišljenje. Proučavanje razvoja hrvatskog filma i proučavanje njegovih umjetničkih smjerova kroz
analizu pojedinih filmskih autora. Analiziranje filmske kritike.

Povijest usmene književnosti kao teorijsko pitanje. Uvjeti postanka i
opstanka usmene književnosti (poganska tradicija, kršćanstvo,
društveni, kulturni, civilizacijski i urbani utjecaji). Hrvatska usmena
književnost u korpusu cjelovite povijesti hrvatske književnosti, bilježenje
i zapisivanje usmene književnosti, usmeno-književni zapisi u stilskim
formacijama: srednjovjekovlje, renesansa, barok, prosvjetiteljstvo,
romantizam, realizam, modernizam, 20. stoljeće, značajni zapisivači i
istraživači hrvatske usmene književnosti, korijeni hrvatske kulture,
baština Hrvata iz pradomovine, sveza s kršćanstvom, tijek hrvatske
povijesti, obredi i običaji u Hrvata najstarijih vremena do danas,
usmeno-književna komunikacija danas. Usmena književnost i hrvatska
tradicijska kultura.